AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 8 Nisan 2015 Yer: Antalya


Başlık İndir
EMG Yöntemleri
Münevver Gökyiğit
Periferik Sinirlerin Yaygın Etkilenmesi: PNP, MNM
Feray Karaali Savrun
Spinal Önboynuz Hastalıklarında EMG
Tülin Tanrıdağ
Sinir Kökü Hastalıklarında Elektrofizyolojik Metodlar
Cengiz Tataroğlu
Kas Hastalıklarında EMG
Zeki Odabaşı
Fokal Nöropatilere Genel Yaklaşım
Vildan Yayla
Uyandırılmış Potansiyellerin Klinik Uygulamaları
Zeliha Matur
EEG Çekilme Standartları Polarite ve Montaj
Gülnihal Kutlu
Aktivasyon Yöntemleri
Özlem Çokar
Artefaktlar
Sevim Baybaş
EEG'de Matürasyon
Ayşın Dervent
Normal Varyantlar-Sıkça Yapılan Hatalar
Özden Kamışlı
İnteriktal EEG Değişiklikleri
Hacer Bozdemir
İktal EEG Değişiklikleri
Demet Kınay
Ensefalopatilerde EEG
Kadriye Ağan
EEG Raporlama
Ayşın Dervent
Nörojenik Disfaji
Cumhur Ertekin
The Role of The Subcortical Structures in Partial Epilepsy: Intracerebral Recordings of High Frequency Oscillations and Ictal Pattern
Ivan Rektor
Basic Principles of Intraoperative Motor Evoked Potential Monitoring and Intraoperative Cranial Nerve Monitoring
David MacDonald
Çiğneme Kontrol Mekanizmaları ve Klinik Uygulamaları
Kemal Türker