Hakkımızda

Derneğimiz 24 Mayıs 1991 tarihinde Prof. Dr. Cumhur Ertekin önderliğinde İzmir’de kurulmuştur. Derneğin kurucuları, dolayısıyla ilk üyeleri kayıt sırasıyla Prof. Dr. Cumhur Ertekin, Prof. Dr. Gürbüz Çelebi, Dr. Yılmaz Bolat, Dr. Mustafa Başoğlu, Dr. Sadettin Yağdıran, Dr. İhsan Evinç ve Prof. Dr. Fethi İdiman’dır.

Derneğin kuruluş yılı 1991 olmasına karşın yurt çapında klinik Nörofizyoloji ile ilgilenen ve gönül verenler 1970’lerin sonuna doğru toplantılar yapmaya ve bilimsel bir platform oluşturmaya başlamışlardı. Bu süreç sonunda 1989 yılında İzmir-Çeşme’de yapılan kongrede dernek kurma fikri oluşmuş, 1991 yılında kuruluşu tamamlanmış, yıllar içinde yurt çapında şubeler açılmış ve 18 Mayıs 2001 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile adının önüne “Türkiye” ibaresini almıştır.

Dernek 8 şubesi ile ülke çapına yayılmış ve ilgili meslektaşlarımızın önemli bir bölümünün dernek çatısı altında toplanmasını sağlamıştır. Derneğin halen merkez İzmir olmak üzere toplam 7 şubesi bulunmaktadır. (İstanbul, Ankara, Antalya, Konya, Trabzon, Adana, Bursa). Derneğimiz Dünya Klinik Nörofizyoloji Derneğinin (IFCN) Avrupa bölümü üyesidir. 2008 yılında Avrupa Klinik Nörofizyoloji Federasyonu ile birlikte İstanbul’da Avrupa Klinik Nörofizyoloji Kongresi’ni başarı ile gerçekleştirmiştir.

Uzun uğraşılar sonucunda Klinik Nörofizyoloji yan dal uzmanlığı kabul edilmiş ve 2012 yılından itibaren az sayıda da olsa Nöroloji uzmanları yandal eğitimi almaya başlamışlardır. Derneğimizin 2014 yılı sonu itibariyle kayıtlı 670 üyesi bulunmaktadır. Dernek yönetim kurulu 3 yılda bir olağan genel kurul seçimleri ile belirlenmekte ve 7 asil üyeden oluşmaktadır.