Yönetim Kurulu

BAŞKAN
Prof. Dr. Aysun SOYSAL 
SBÜ Prof Dr Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları ,SUAM 
Nöroloji Kliniği

BAŞKAN YARDIMCISI
Prof. Dr. Ayşe Özlem ÇOKAR
S. B. Ü. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

GENEL SEKRETER
Prof. Dr. Ayşegül GÜNDÜZ
İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

SAYMAN
Prof. Dr. İbrahim AYDOĞDU
E. Ü. Ege Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

ÜYE
Dr. Kayıhan ULUÇ
Acıbadem Sağlık Grubu
Acıbadem Ataşehir Hastanesi
Nöroloji Bölümü

ÜYE
Prof. Dr. Elif ORHAN KOCASOY
İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

ÜYE
Prof. Dr. Fatma Gökçem YILDIZ SARIKAYA
H. Ü. Hacettepe Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı