AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 27 Nisan 2016 Yer: Antalya


  • 1 (current)
  • 2
  • 3
Başlık İndir
TMS-EEG and EEG-TMS
Ulf Ziemann
Myoclonus: Definitıon
Mark Hallet
TMS in Combination With Other Technıques
Ulf Ziemann
Startle Dısorders
Mark Hallet
Uyku ve Uyanıklık Durumlarında Spontan Yutma
Cumhur Ertekin
Multiple Kranial Nöropatiler ve Elektrofizyolojisi
Gülay Nurlu
Kas Lifi İletkenliğinin Bir Ölçütü: Tek Kas Lifi Aksiyon Potansiyellerinin Süresi; Onur Akan
Servikal Distoni Hastalıklarında İşitsel ve Somatosensoriyel İrkilme Yanıtları
Olgu
Ayşe Yıldız Tabakoğlu
Cabg Sonrası Kuadripleji
Reha Kuruoğlu
Progresif Miyoklonik Epilepsilere Ülkelerimizdeki Yaklaşan
Serap Saygı
Juvenil Miyoklonik Epilepsi
Betul Baykan
Çocukluk Çağının Diğer Miyoklonik Epilepsileri
Özlem Çokar
Olgu Sunumları
Baburhan Guldiken ve Yasemin Biçer Gömcelli
Hemisferotomi Sonrası Viral ve Otoimmün Ensefalit
Nalan Özturk
Streo EEG (Seeg) Ne Zaman ?
Ebru Erbayat
Neuroplastticity Inductıon In Human Brain
Kaz Ugama
Spasticity
David Burke
David Burke
Cerebellar Sttımulatıon Humans
Kaz Ugama
  • 1 (current)
  • 2
  • 3