Değerli Meslektaşlarım,

Samsun’da 04-05 Kasım 2023 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde, Türk Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği’nin desteği ile iki tam günlük bir kısmı “hands-on course” şeklinde gerçekleştirilecek olan, kamp tadında bir “Elektromiyografi ve Ultrasonografi Kursu” yapılacaktır. Kursta elektromiyografi ve ultrasonografi ile ilgili temel ilkeler, teorik bilgilerle birlikte, pratik uygulamalarla desteklenecektir. Kursta tüm katılımcılar, yurtiçinden ve yurtdışından katılan en yetkin uzmanlar gözetiminde birebir hem sinir iletim çalışmaları ve EMG hem de US ile ilgili pratik uygulama yapma imkânı bulacaktır. Her iki inceleme yönteminin nöromuskuler hastalıkların tanısındaki rolü, fokal ve sistemik hastalıklar için tek tek ele alınacaktır.

Kurs içeriği için tıklayınız