TÜRKİYE KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG-EMG DERNEĞİ MERKEZ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

 

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantı’sı 17 KASIM 2023 CUMA günü Saat 15 de "Ege Üniversitesi nöroloji katı derslik" adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde , ikinci toplantı 24 KASIM 2023 CUMA günü aynı gündemle aynı adres ve aynı saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:

1-Açılış Yoklama

2-Kongre Başkanlık Divan Seçimi

3-Saygı Duruşu

4-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi

5- Yöneim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası

6- Önümüzdeki 3 yıllık tahmini bütçenin göüşülerek onaylanması

7- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin seçimi

8- Dilekler ve temenniler

9- Kapanış