Değerli Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Üyeleri,

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremin birinci yılında kaybettiğimiz canları saygıyla anıyor, ailelerine sabır ve metanet diliyor, bu illerde yaşayan tüm değerli vatandaşlarımıza ve sevgili meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Yönetim Kurulu olarak her tür zor süreçte emekleri büyük olan genç meslektaşlarımızın eğitimine katkıda bulunmanın önde gelen görevlerimizden biri olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, birlikte daha güçlü yarınlara merhaba diyebilmek için Bölgesel Temel EMG-EEG Kurslarından ilkini Mayıs ayında 6 Şubat deprem bölgesine yönelik olarak Adana’da yapmayı planladığımızı duyurmak isteriz.

 

Saygılarımızla,

Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Yönetim Kurulu adına

Başkan

Dr. Aysun Soysal

 

Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Temel EEG-EMG Kursu

Temel EMG kursu (Tam gün kurs)

Ana konular

 • İleti İncelemeleri- duyusal yanıtlar

 • İleti İncelemeleri- motor ve geç yanıtlar

 • İğne EMG temelleri ve patolojik durumlar

 • Motor son plak işlevlerinin değerlendirilmesi ve ardısıra uyarım

 • Kraniyal-fasiyal sinir incelemeleri-göz kırpma refleksi

 • Uyandırılmış potansiyeller (VEP ve SEP)

 

Temel EEG Kursu (Yarım gün kurs)

Ana konular

 • EEG incelemesinde temel prensipler

 • Normal EEG paternleri (uyanıklık ve uyku EEG) (aktivasyon yöntemleri)

 • Fokal ve jeneralize interiktal epileptiform aktiviteler

 • Epileptiform olmayan fokal ve jeneralize aktiviteler

 • EEG’de iktal epileptiform anormallikler

 • Olgu örnekleriyle EEG okuma/değerlendirme/raporlama