Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği tarafından bu yıl İstanbul’da Mayıs ayı içinde İleri Elektromiyografik incelemeler kursu düzenlenecektir.

 

 • Kurs, yan dal uzman ve asistanları ile nöroloji uzmanlarına yöneliktir.

 • Kontenjan sınırlıdır.

 • Yan dal uzman ve asistanları ile elektronörofizyoloji alanında yüksek lisans yapan ve yapmakta olanlara öncelik tanınacaktır ve başvuru sırası dikkate alınacaktır.

 • Kurs tarih ve yeri ile kayıt tarihleri internet sitesinden duyurulacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Yönetim Kurulu adına

Başkan

Dr. Aysun Soysal

Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği

İleri Elektromiyografik incelemeler kursu (Tam gün kurs)

Ana konular

 • Myastenia gravis tanısında elektrofizyolojik incelemeler

  • TLEMG incelemeleri

 • MUNE teknikleri-Avantajları ve zorlukları

 • Motor uyandırılmış potansiyel incelemeleri

 • Kantitatif testler

  • Kantitatif MÜP analizi

  • Kantitatif IP analizi

 • Aksonal eksitabilite incelemeleri