39. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi
  EMG   EEG   UYKU
  EMG KURSU   EEG KURSU   UYKU KURSU
  EMG SALON 1
Temel EMG
EMG SALON 2
İleri Düzey EMG
EEG SALON 3 EEG SALON 4   UYKU SALON 5
13:00-15:00 Motor Sinir İletim Çalışmaları, F Yanıtları
Münevver Gökyiğit
Şeyma Aykaç
Cem Bölük
Kantitatif EMG(Multi MÜP Analizi)
Özden Şener
Zeliha Matur
13:00-15:00 Artefaktlar ve Normal Varyantlar
Yasemin Gömceli
Artefaktlar ve Normal Varyantlar
Sibel K.Velioğlu
13:00-15:00 Hastanın Uyku Kaydı İçin Hazırlanması
Utku Oğan Akyıldız
Duyu Sinir İletim Çalışmaları, H Refleksi
Fikret Aysal
Handan Uzunçakmak
Ayşen Süzen Ekinci
Kantitatif İnterferans Pattern Analizi
Barış Baslo
Elif Kocasoy Orhan
İnteriktal Epileptiform EEG ve Aktivasyon Yöntemleri
Gülnihal Kutlu
İnteriktal Epileptiform EEG ve Aktivasyon Yöntemleri
Semai Bek
Uykunun Skorlanması
Gülçin Benbir Şenel
Uyanıklık Reaksiyonları ve Kardiyak Skorlama
Aylin Bican Demir
15:00-15:15 Kahve Arası
  EMG SALON 1
Temel EMG
EMG SALON 2
İleri Düzey EMG
  EEG SALON 3 EEG SALON 4   UYKU SALON 5
15:15-17:00 VEP / SEP / BAEP
Çağdaş Erdoğan
Hamza Şahin
İrem Erkent
MÜNE
Emre Öge
Burhanettin Uludağ
Görkem Şirin
15:15-17:00 Çocukluk Çağı EEG'si
Özlem Çokar
Çocukluk Çağı EEG'si
Veysi Demirbilek
15:15-17:00 Hareketin Skorlanması
Kezban Aslan Kara
Otonom Sinir Sistemi İncelemeleri
Fikret Bademkıran
Filiz Azman
Halil Can Alaydın
Aksonal Uyarılabilirlik Çalışmaları
Bülent Cengiz
Hilmi Uysal
Evren Boran
İktal EEG’yi Tanımak ve Raporlamak
Günay Gül
İktal EEG’yi Tanımak ve Raporlamak
Candan Gürses
Solunumun Skorlanması
Deniz Tuncel Berktaş
Erişkin Kurallar İle Pediyatrik Kurallar Arasındaki Farklılıklar
Sevda İsmailoğulları
17:00-17:20 Kahve Arası
17:20-17:55 EMG SALON 1   17:20-18:05 EEG SALON 3 EEG SALON 4 17:20-19:00 UYKU SALON 5
Pediatrik EMG: Optimum İnceleme Protokolleri, Teknik Güçlükler ve Çözümleri
Elif Kocasoy Orhan
İğne EMG Temelleri
Necdet Karlı
  EEG Raporu (İktal Dışı)
Neşe Dericioğlu
EEG Raporu (İktal Dışı)
Ebru Altındağ
Uyku Skorlama Eğitimi
Kezban Aslan Kara
Utku Oğan Akyıldız
Deniz Tuncel Berktaş
Sevda İsmailoğulları
Aylin Bican Demir
17:55-19:00 EMG SALON 1
MÜAP Analizi
Vildan Yayla
Metin Mercan
MÜAP Analizi
Hacer Erdem Tilki
Sevgi Ferik
EMG SALON 1
MÜAP Analizi
Emel Oğuz Akarsu
Selahattin Ayaz
MÜAP Analizi
Halit Fidancı
Zerin Özaydın Aksun
  SALON A
09:00-09:15 AÇILIŞ TÖRENİ
Mehmet Demirci
09:15-10:05 KONFERANS
Oturum Başkanı: Aysun Soysal
Periferik Sinir Hipereksitabilitesi Sendromu

Emre Öge
10:05-10:55 KONFERANS
Oturum Başkanı: Betül Baykan
The Role of EEG in the Spectrum of Epilepsy With Eyelid Myoclonia

Emanuele Cerulli Irelli
10:55-11:10 Kahve Arası
  EMG   EEG    
Polinöropatilerde Elektrofizyolojik İncelemeler EEG 3
SALON C
Oturum Başkanları:

Naz Yeni
Berrin Aktekin
   
Aksonal Polinöropatiler    
EMG 1
SALON A
Oturum Başkanı:

Özden Şener
EMG 2
SALON B
Oturum Başkanı:
Hacer Erdem Tilki
   
11:10-11:40 Distal Simetrik Aksonal Polinöropatilerde Elektrofizyoloji
F. Gökçem Yıldız
Metabolik-Toksik-Nutrisyonel Nöropatiler
Hacer Erdem Tilki
11:10-11:40 İlk ve Tek Nöbette EEG Tedaviye Başlarken Belirleyici midir?
Aylin Bican Demir
   
11:40-12:10 Asimetrik Aksonal Polinöropatilerde Elektrofizyoloji
Özden Şener
Otonomik Nöropatiler
Yaprak Seçil
11:40-12:10 İlaç Keserken EEG Vazgeçilmez midir?
Berrin Aktekin
   
12:10-12:30 EMG 2 Oturum Sözel Bildirileri
SALON A
12:10-12:30 Cerrahi Tedavi Sonrası İlaç Kesimi Ne Zaman ve Nasıl Yapılmalı? EEG’nin Karar Vermede Katkısı?
Naz Yeni
   
SS-001 Sural Sinir İletileri Normal Olan Prediyabetik Hastalarda Medial Plantar, Dorsal Sural Sinir İleti ve Sural/Radyal Amplitüd Oranı ile Polinöropati Varlığının Saptanmasının Karşılaştırılmalı Çalışması
Nazire Çelem , Çağla Çınar Balcıoğlu, Ümit Zanapalıoğlu, Pınar Bekdik, Özdem Ertürk Çetin
       
SS-002 n-HeksanToksisitesi ile İlişkili Periferik Nöropatili Hastaların Elektrofizyolojik Bulgularının Değerlendirilmesi
Mehlika Panpallı Ateş,  Umur Poyraz , Mustafa Yurtdaş, Emin Gemcioğlu
       
12:30-13:30 Öğlen Arası    
  Demiyelinizan Polinöropatiler        
  EMG 1
SALON A
Oturum Başkanı:

Reha Kuruoğlu
EMG 2
SALON B
Oturum Başkanı:
Kayıhan Uluç
  UYKU 3
SALON C
Uyku Hastalıkları ve Nörolojik Hastalıklarda Çift Yönlü Etkileşim
Oturum Başkanı:
Deniz Tuncel Berktaş
   
13:30-14:00 Segmental Demyelinizasyon ve GBS Elektrofizyolojisi
Görkem Şirin
CIDP Dışı Demiyelinizasyon İle Seyreden Klinik Tablolar
Kayıhan Uluç
13:30-14:00 Nöromuskuler Hastalıklar ve Uyku
Gülçin Benbir Şenel
   
14:00-14:30 CIDP Elektrofizyolojisi
Reha Kuruoğlu
Herediter Nöropatilerde Elektrofizyolojik Tanı/ Ayırıcı Tanı
Aysun Soysal
14:00-14:30 Alzheimer Hastalığı ve Uyku
Deniz Tuncel Berktaş
   
14:30-14:50 EMG SALON 2 Oturum Sözel Bildirileri
SALON A
14:30-14:50 İnme ve Uyku
Sevda İsmailoğulları
   
SS-003 A Dalgasının Varlığı Guillain Barré Sendromunun Erken Döneminde Nasıl Yorumlanmalı?
Sadıka Özdemir , Müge Özcan, İbrahim Kamacı, Volkan Taşdemir, Nermin Görkem Şirin, Ali Emre Öge, İstanbul Gbs Çalışma Grubu
       
SS-004 İleti bloklarıyla seyreden herediter polinöropati ailesi ve konjenital myasteni birlikteliği
Didem Tezen , Zakhiriddin Khojakulov, Ayşegül Gündüz, Feza Deymeer, Veysi Demirbilek, Ayşe Nazlı Başak
       
14:50-15:00 Kahve Arası
  Polinöropati ile Seyreden Klinik Tablolar   EEG 3
SALON C
Oturum Başkanları:

Kadriye Ağan Yıldırım
Ebru Altındağ
  İntraoperatif Monitorizasyon
EMG 1
SALON A
Oturum Başkanı:

Çağrı Mesut Temuçin
EMG 2
SALON B
Oturum Başkanı:
Münevver Gökyiğit
SALON D
Oturum Başkanı:

Kubilay Varlı
15:00-15:30 GBS Alt Tipleri Elektrofizyolojik Özellikler
Çağrı Mesut Temuçin
Paraneoplastik Hastalıklar Elektrofizyolojisi
Münevver Gökyiğit
15:00-15:30 NORSE-FIRES Nedir? Neden Bilmek Zorundayım?
Ebru Altındağ
15:00-15:30 İONM Genel Prensipleri ve Kullanılan Modaliteler
Emine Taşkıran
15:30-16:00 CIDP Varyantları
Fikret Aysal
Kemoterapi ve İmmunoterapi İlişkili Polinöropatiler
Sibel Karşıdağ
15:30-16:00 SE’ta EEG ve Diğer Belirteçlerin Yeri Var mı?
Kadriye Ağan Yıldırım
15:30-16:00 İONM'de Kortikal ve Subkortikal Haritalama, Kranial Nöromonitorizasyon
Berrin Aktekin
16:00-16:20 EMG SALON 2 Oturum Sözel Bildirileri
SALON A
16:00-16:20 Yoğun Bakımda SE’u Doğru ve Hızlı Tanımak Gerçekten Hastaya Yararlı mı?
Neşe Dericioğlu
16:00-16:20 İONM'de Spinal Kord ve Kauda Nöromonitorizasyonu
Pınar Yalınay Dikmen
SS-005 Kemoterapötik ajanlarla ilişkili polinöropati tanılı hastalarda elektromiyografik bulguların değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma
Dilara Mermi Dibek,  Şule Deveci
       
SS-006 Yeni nesil kanser ilaçlarının periferik sinir sistemi yan etkileri
Berin Gülatar Türkoğlu , Hatice Ömercikoğlu Özden
       
16:20-16:30 Kahve Arası
  EMG KURSU   UYKU 3
SALON C
Oturum Başkanı:
Derya Karadeniz
   
16:30-17:30

EMG 1 Pratik Kurs:
SALON E
Demyelinizan Polinöropatiler ve Mononöropatiler için Elektrofizyolojik Çalışma İlkeleri ve Protokolleri

Emel Oğuz Akarsu
Sezin Alpaydın Baslo

***Günün kurslarına aynı gün saat 9:00-16:00 arasında kayıt kabul edilecektir. Kontenjan sınırlıdır.***

EMG 2 Pratik Kurs:
SALON F
Aksonal Polinöropatiler ve Mononöropatiler için Elektrofizyolojik Çalışma İlkeleri ve Protokolleri

Yaprak Seçil
Handan Uzunçakmak

***Günün kurslarına aynı gün saat 9:00-16:00 arasında kayıt kabul edilecektir. Kontenjan sınırlıdır.***

16:30-17:30 Huzursuz Bacaklar Sendromuna Nörofizyolojik Yaklaşım

1. Etyopatogenezde Elektronörofizyolojik Veriler
Murat Aksu

2.Tedavi Yaklaşımları
Derya Karadeniz
   
17:30-18:30 KONFERANS
SALON A
Oturum Başkanı: Meral Kızıltan
Clinical Neurophysiology of Movement Disorders
Robert Chen
   
18:30-19:30 SÖZEL BİLDİRİLER    
EMG Sözel Bildiriler-1
SALON A
Oturum Başkanları:

Özden Şener
Fikret Bademkıran
EMG 2 Sözel Bildiriler
SALON B
Oturum Başkanları:
İbrahim Aydoğdu
Hacer Erdem Tilki
18:30-19:30 EEG-UYKU Sözel Bildiriler
SALON C
Oturum Başkanları:
Aylin Bican Demir
Kadriye Ağan Yıldırım
18:30-19:30 EMG 3 Sözel Bildiriler
SALON D
Oturum Başkanları:

Aysun Soysal
Nurten Uzun Adatepe
SS-007 Diabetes Mellitus Tanılı Çocuk ve Adölesanlarda Elektrofizyolojik İncelemeler: Polinöropatiyi Gösterebilecek Elektrofizyolojik Belirteçlerin Saptanması
Meltem İnci , Alperen Poyraz, Nermin Görkem Şirin, Melek Yıldız, Ezgi Sarban, Firdevs Baş, Mehmet Barış Baslo, Elif Kocasoy Orhan
SS-014 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin neden olduğu periferik sinir hasarı olan hastaların klinik, etyolojik ve elektrofizyolojik özellikleri
Tülin Gesoglu Demir
SS-058 Obstrüktif uyku apne sendromunda, apne hipopne sürelerinin tanısal değeri, ve diğer polisomnografi paramatreleri ve inflamatuar indeksler ile ilişkisi
Safiye Gül Kenar , Ayşenur İnce, Şebnem Yosunkaya
SS-021 Multipl Skleroz’da Motor Uyandırılmış Potansiyeller, Kortikal ve Kutenöz Sessiz Süre
Serap Teker , Sezin Alpaydın Baslo, Burcu Yüksel, Dilek Ataklı, Aysun Soysal
SS-008 Normal Sural duysal yanıtlı diyabetik hastalarda Sural /Radial, Medial Plantar/Radial oranları ve Medial Plantar Amplitüd yanıtlarının karşılaştırılması
Tuba Akıncı,  Can Ulutaş , Yılmaz Çetinkaya
SS-015 Uzun COVID Olgularının Elektrofizyolojik Açıdan İncelenmesi
Ayla Çulha Oktar , Sadıka Özdemir, N. Görkem Şirin, M. Barış Baslo, A. Emre Öge, Elif Kocasoy Orhan
SS-059 Epilepsi cerrahisinde intraoperatif nörofizyolojik monitörizasyon
Emine Taşkıran,  Cem Bölük , Cihan İşler, Şakir Delil, Çiğdem Özkara, Naz Yeni, Mustafa Uzan
SS-023 Görsel uyandırılmış potansiyeller üzerine farklı monitör sistemlerinin etkisi
Banu Bayramoğlu , Sezin Alpaydın Baslo, Aysun Soysal
SS-009 Polisitemia vera ve Esansiyel trombositoz hastalarında eritromelalji ve polinöropati sıklığı
Nursena Erener , Duygu Seyhan, Hikmet Abbaszade, Emre Eşkazan, Ayşegül Gündüz
SS-016 COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Geçirmiş Yetişkinlerde Sempatik Deri Yanıtı ve R-R İntervali Değişkenliği ile Otonomik Fonksiyonların İncelenmesi
Gülseren Büyükşerbetci , Figen Eşmeli, Bahar Soylu
SS-060 SUDEP riski olan ilaca dirençli epilepsi hastalarında miyokardiyal yapı ve fonksiyonların kardiyak MR ile incelenmesi
Ahmet Adıgüzel , Erol Çomruk, Veysel Burulday
SS-024 ALS hastalarında motor korteks dışı kortikal yapıların habituasyon kaybı
Handan Uzunçakmak Uyanık , Mehmet Ersin Tan, Çağrı Mesut Temuçin, Fatma Gökçem Yıldız
SS-010 Guillain–Barre' Sendromunun Nadir Bir Şekli Olarak İzole Bilateral Periferik Fasiyal Paralizi
Saniye Karabudak , Aslı Yaman Kula, Vildan Güzel, Ferda İlgen Uslu, Zeliha Matur
SS-017 Karpal Tünel Sendromunda Duysal Sinir İletiminde Santimleme Yöntemi ile Segmental Stimülasyon
Merve Karabaş , Müjde Güven, Gülseren Büyükşerbetçi, Nermin Tepe
SS-061 İntraoperatif nöromonitorizasyon eşliğinde yapılan epilepsi cerrahisinde plastisitenin elektrofizyolojik kanıtları
Emine Taşkıran , Cihan İşler, Gülçin Baş, Çiğdem Özkara, Mustafa Uzan
SS-025 Geniş Yaş Aralığında Santral İletim Zamanı Normalleri: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD Klinik Nörofizyoloji BD Verileri
Merve Ceren Akgör , Özlem Kurtkaya Koçak, Halil Can Alaydın, Hasan Kılınç, Nur Türkmen, Bülent Cengiz
SS-011 Üst Ekstremite Tuzak Nöropatilerinde Kutanöz Sessiz Periyodun Klinikle İlişkisi
Hava Özlem Dede
SS-018 Karpal tünel sendromunda elektrofizyolojik incelemelerin, semptom şiddet anketleri ve provakatif testlerle ilişkisi
Özlem Ergin Beton , Özlem Öztürk Tan, Şule Bilen
SS-062 EEG’de Frontal İntermittan Ritmik Delta Aktivitesinin (FIRDA) Klinik, Radyolojik ve Laboratuvar Bulguları ile İlişkisi
İlker Arslan , Aslı Akyol Gürses, Murat Uçar, İrem Yıldırım
SS-026 Supratentorial kitle operasyonlarında intraoperatif nöromonitörizasyon deneyimleri: olgu serisi
Dilara Mermi Dibek , Ozan Haşimoğlu, Bekir Tuğcu, Emine Taşkıran
SS-012 İnme Hastalarında Kortikospinal Traktus Hasarının Kutanöz Sessiz Period ile İlişkisi
Özlem Kurtkaya Koçak , Halil Can Alaydın, Hasan Kılınç, Hürrem Evren Boran, Taylan Altıparmak, Hale Zeynep Batur Çağlayan, Bijen Nazlıel, Bülent Cengiz
SS-019 Posterior Antebrakial Kutanöz Duysal Sinirin Elektrofizyolojik Olarak Değerlendirilmesi Ve Türk Popülasyonundaki Referans Değerlerin Belirlenmesi
Sadıka Özdemir , Ayla Çulha Oktar, Ayşegül Gündüz, Berin Gülatar Türkoğlu, Didar Çolakoğlu, Dilara Mermi Dibek, İbrahim Kamacı, Müge Özcan, Nermin Görkem Şirin, Özge Uygun, Pınar Bekdik, Rodi Sarı Polat, Şule Deveci, Ümit Zanapalıoğlu, Zeliha Matur, Ali Emre Öge, Elif Kocasoy Orhan
SS-063 Iktal interiktal kontinuum paternleri: Kısa süreli, yavaş frekanslı, evolue paternlerin yeri
Dilara Mermi Dibek , İbrahim Öztura, Barış Baklan
 
SS-013 Radyolojik izole sendrom ve otonomik testler
Bahar Soylu , Nermin Tepe, Ümmü Serpil Sarı, Figen Tokuçoğlu
SS-020 Somatosensoriyal Göz Kırpma Refleksinin Kortiko-Subkortikal Modülasyonu: Korku ve Peri-Personal Alan Paradigmaları
Merve Aktan Süzgün , Meral Erdemir Kızıltan, Ayşegül Gündüz
SS-064 Yavaş Uykuda Elektriksel Status Epileptikus: İntravenöz İmmunglobulin Tedavisinin Diken-dalga İndeksine ve Kliniğe Etkileri
Pınar Topaloğlu, Ozan Dörtkol, Serkan Emekli,  Ayşe Deniz Elmalı , Erdem Tüzün, Vuslat Yılmaz, Cem İsmail Küçükali, Fırat Öz, Merve Savaş, Nerses Bebek, Zuhal Yapıcı
 
19:30-21:00 Akşam Yemeği    
21:00-22:30 EMG OLGU SUNUMLARI
SALON A
Oturum Başkanları:
Reha Kuruoğlu, Zeki Odabaşı

Abdullah Arı
Özge Berna Gültekin
Betül Özenç
Mehlika Panpallı Ateş
   
  SALON A
09.00-10.45 KONFERANS
Myoklonus
Oturum Başkanları:

Meral Kızıltan
Nerses Bebek
09.00-09.30 Myoklonik Epilepsilere Güncel Yaklaşım
Nerses Bebek
09.30-10.00 Myoklonusa Uyku Penceresinden Bakış
Derya Karadeniz
10.00-10.30 EMG Laboratuvarında Myoklonus İncelemeleri
Meral Kızıltan
10-30-10.45 Tartışma
10.45-11.00 Kahve Arası
11.00-12.00 KONFERANS
Oturum Başkanları:

Neşe Dericioğlu
Sibel K. Velioğlu
EEG Markers of Treatment Resistance in The Idiopathic Generalized Epilepsy
Emanuele Cerulli Irell
12:00-13:30 Öğlen Arası 12:00-12:30 Poster Oturumu (Poster Alanı)
Oturum Başkanları: Aysun Soysal, Ayşegül Gündüz
  PS-001 Non-Sistemik Vaskülitik Aksonal Nöropati Olgu ve Elektrofizyolojik Bulguların Sunumu
Fahrettin Ege
PS-002 SARS-CoV-2 mRNA Aşısının 2. Dozundan Sonra Gelişen Gullian Barre Sendromu
Abdulkadir Ermiş , Dilan Kangül, Burcu Polat, Fikret Aysal
PS-003 Epidermolizis Bullosa Miyopati Birlikteliği: PLEC Mutasyonu
Ayşe Çağlar Sarılar , Aslı Çıplaklıgil, Çağla Tomris
PS-004 6 Şubat Depremi Sonrası İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Elektrofizyoloji Laboratuvarı Deneyimi
Dilek Altın Akyüz , Ayşen Süzen Ekinci, Yaprak Seçil
PS-005 Myastenia Gravis ve Otoimmun Addison Hastalığının Nadir Görülen Birlikteliği
Ezgi Aslan, Asuman Orhan Varoglu
PS-006 Femoral Nöropatili Hastalarda Etiyolojik ve Epidemiyolojik İnceleme
Abdullah Arı , Şeyma Aykaç, Burhaneddin Uludağ, Fikret Bademkıran, Zafer Çolakoğlu, İbrahim Aydoğdu
PS-007 Gamma Knife Radyocerrahisi Sonrası Gelişen Fasiyal Miyokimi
Pelin Aksoy , Zeliha Matur
PS-008 Polinöropati ile İzlenen Olgularda Santral Sinir Sistemi Tutulum Çeşitliliği
Büşra Çisil Çelenk , Yağmur İnalkaç Gemici
PS-009 Nöropatiden Triple 4A Sendromuna
Remzi Emre Şahin , Ayşe Filiz Koç
PS-010 Miller-Fisher Sendromu Faringeal-Servikal-Brakiyal Varyant Overlap Olgusu
Derya Kara , Gizem Kabaoğlu, Ayşe Kristina Polat, Abdulkadir Tunç
PS-011 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri ve Asetilkolin Reseptör Antikor Pozitif Myastenia Gravis Birlikteliği: Olgu Sunumu
Başak Karakurum Göksel
  EMG   EEG
  Motor Ünite Elektrofizyolojisi (Ön Boynuz, Nöromüsküler Kavşak, Kas)   EEG 3
SALON C
Oturum Başkanları:

Betül Baykan
Veysi Demirbilek
Motor Nöron Hastalıklarında Elektrofizyoloji
EMG 1
SALON A
Oturum Başkanı:
Reha Kuruoğlu
EMG 2
SALON B
Oturum Başkanı:
Bülent Cengiz
13:30-14:00 ALS’de Elektrofizyolojinin Klinik Tanıya Katkısı: Kısıtlılıklar Sorunlar
Reha Kuruoğlu
ALS İzleminde Elektrofizyolojinin Yeri Var mı?
Kayıhan Uluç
13:30-14:00 Progresif Myoklonik Epilepsiler
Serap Saygı
14:00-14:30 Elektrofizyolojinin ALS/ALS Dışı Hastalıkları Ayırıcı Tanısındaki Rolü
Elif Kocasoy Orhan
ALS’de Üst Motor Nöron Elektrofizyolojisi
Bülent Cengiz
14:00-14:30 JME ve Taklitleri
Betül Baykan
14:30-14:50 EMG 1 Oturum Sözel Bildirileri
SALON A
14:30-14:50 Nadir Myoklonik Epilepsiler
Veysi Demirbilek
SS-027 Amyotrofik Lateral Skleroz Hastalarında Trapez ve Sternokleidomastoid Merkezi Motor İletim Zamanlarının Klinik Tanıya Katkısı
Ayşegül Gündüz , Görkem Şirin, Evren Boran, Sezin Alpaydın Baslo, Barış Baslo, Hidayet Reha Kuruoğlu, Elif Kocasoy Orhan, Ali Emre Öge, Fatma Gökçem Yıldız, Onural Tümer, Zerrin Özaydın Aksun, Melih Tütüncü, Özden Şener, Çağrı Mesut Temuçin, Ersin Tan, Hilmi Uysal, Nurten Uzun Adatepe, Bülent Cengiz
   
SS-028 Amyotrofik Lateral Skleroz Tanısı İçin Türetilmiş Yeni Bir Elektrofizyolojik Belirteç Önerisi: ‘‘Ayrık El – Atrofik Kas İndisi’’
Rashad İsmayılov , Sadıka Özdemir, Sezin Alpaydın Baslo, Nermin Görkem Şirin, Elif Kocasoy Orhan, Ali Emre Öge, Mehmet Barış Baslo
   
14:50-15:00 Kahve Arası
  NMK ve Kas Hastalıkları Elektrofizyolojsi UYKU
  EMG 1
SALON A
Oturum Başkanı:

Mustafa Ertaş
EMG 2
SALON B
Oturum Başkanı:
Burhanettin Uludağ
UYKU 3
SALON C
Uyku ve Epilepsi Arasındaki Kompleks Etkileşim
Oturum Başkanı:

Kezban Aslan Kara
15:00-15:30 NMK Hastalıklar ve Elektrofizyolojsi
Barış Baslo
Periyodik Paraliziler
Burhanettin Uludağ
Uyku ve Epilepsi İlişkisi ; Civciv – Yumurta, Yumurta Civciv Hikayesi
Kezban Aslan Kara
15:30-16:00 Disfonksiyonel Son Plakta Tek lif EMG
Mustafa Ertaş
Kritik Hastalık Miyopatisi
Çağrı Mesut Temuçin
Uyku ile İlişkili Hipermotor Epilepsi
İrsel Tezer
16:00-16:20 EMG 1 Oturum Sözel Bildirileri
SALON A
Epilepsiye Eşlik Eden Uyku Hastalıkları ve Tedavi Yaklaşımları
Kadriye Ağan Yıldırım
SS-029 Primer nöromüsküler kavşak hastalıkları ve denervasyon–reinnervasyon modellerinde tek lif elektromiyografisi: Jitter ve pik sayısındaki değişimler
Didar Çolakoğlu , İrem İlgezdi Kaya, Nermin Görkem Şirin, Elif Kocasoy Orhan, Mehmet Barış Baslo
 
SS-030 Kritik Hastalık Miyopatisi (KHM) elektrofizyolojik tanısında yeni bir ölçüm: uyarım-şiddetinin Birleşik Kas Aksiyon Potansiyeli (BKAP) süresi ile ilişkisi
Özge Berna Gültekin Zaim , Fatma Gökçem Yıldız, Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava, Çağrı Mesut Temuçin
 
16:20-17:20 KONFERANS
SALON A
Oturum Başkanı: Ayşegül Gündüz
Clinical Neurophysiology of Functional Movement Disorders
Robert Chen
17:20-17:30 Kahve Arası
17:30-18:30

EMG 1 Pratik Kurs:
SALON E
*Nöromüsküler Kavşak Elektrofizyolojik Çalışmalar ASU ve Egzersiz Testleri

Zeki Odabaşı
Sezin Alpaydın Baslo

***Günün kurslarına aynı gün saat 9:00-16:00 arasında kayıt kabul edilecektir. Kontenjan sınırlıdır.***

EMG 1 Pratik Kurs:
SALON F
*Nöromüsküler Kavşak Elektrofizyolojik Çalışmalar TLEMG

Hacer Erdem Tilki
Cengiz Tataroğlu

***Günün kurslarına aynı gün saat 9:00-16:00 arasında kayıt kabul edilecektir. Kontenjan sınırlıdır.***

17:30-19:30 EEG-UYKU Sözel Bildiriler
SALON C
Oturum Başkanları:

Sibel K. Velioğlu
İrem Yıldırım
18:30-19:30 EMG SÖZEL BİLDİRİLER SS-065 Oksipita Lob Epilepsisi: Video EEG Ünitesinde Takip Edilen 7 Olgunun Gözden Geçirilmesi
Abdullah Muhammet Elitaş , Firdevs Ezgi Uçan Tokuç, Fatma Genç, Meltem Korucuk, Abidin Erdal, Yasemin Biçer Gömceli
EMG 1 Sözel Bildiriler-1
SALON A
Oturum Başkanıları:

Reha Kuruoğlu
Mustafa Ertaş
EMG 2 Sözel Bildiriler-2
SALON B
Oturum Başkanı:

Burhanettin Uludağ
Münevver Gökyiğit
SS-066 Güç spektral yoğunluğu yöntemi baz alınarak EEG de jeneralize epileptik anormalliklerin tespit edilmesine yönelik yazılım aracılı otomatik okuma modeli algoritmasının geliştirilmesi
Ahmet Adıgüzel , Nesihe Basa, Reyhan Zengin, Ceren Canyurt, Rabia Tutuk
SS-031 Myastenia gravis ön tanısı ile ardışık sinir uyarım çalışması yapılan hastaların retrospektif analizi
Emine Saygın Uysal , Niyazi Uysal, Gönül Akdağ, Mustafa Çetiner, Sibel Canbaz Kabay
SS-038 Amyotrofik Lateral Skleroz hastalarında MScanFit motor ünite sayımı temporal dispersiyondan etkilenir mi?
Halil Can Alaydın , Özlem Kurtkaya Koçak, İlker Arslan, Hasan Kılınç, Evren Boran, Bülent Cengiz
SS-067 Hiperkinetik nöbetlere derinlikli bir bakış: Zamanlamaya dayalı lokalizasyon mümkün mü?
İrem İlgezdi Kaya,  Gulshan Aliyeva , Nur Gülce İşkan, Ayşe Deniz Elmalı, Nerses Bebek
SS-032 Jeneralize myastenia gravisli hastalarda remisyonun öngörülmesinde ardışık sinir uyarımı
Abdulkadir Tunç , Belma Doğan Güngen, Samet Öncel, Ali Özhan Sıvacı
SS-039 ALS geni taşıyan presemptomatik bireylerin aksonal uyarılabilirlik ve MScanFit ile değerlendirilmesi
Abir Alaamel , Hüseyin Can Kaya, Hilmi Uysal
SS-068 “Switch Off Lateralizasyon” Paterninin Elektrofizyolojik Olarak İrdelenmesi
Sadıka Özdemir , İrem İlgezdi Kaya, Müge Özcan, Ayşe Deniz Elmalı, Nerses Bebek
SS-033 Konsantrik İğne Teklif Elektromiyografisi: İstemli Olarak Aktive Edilen Ankoneus Kasının Normal Jitter Değerleri
Sadıka Özdemir , Rashad İsmayılov, Sezin Alpaydın Baslo, Nermin Görkem Şirin, Elif Kocasoy Orhan, Ali Emre Öge, M. Barış Baslo
SS-040 Amyotrofik lateral skleroz’da H-refleks parametrelerinin analizi spinal eksitabilite değişikliklerini yansıtır mı? Soleus ve alışılmadık kaslardan kaydedilen H refleks yanıtının incelendiği çok merkezli bir çalışma
Nermin Görkem Şirin , Cansu Aydın Kaya, Sezin Alpaydın Baslo, Mehmet Barış Baslo, Evren Boran, Bülent Cengiz, İmran Göker, Ayşegül Gündüz, Pınar Kahraman Koytak, Ali Emre Öge, Elif Kocasoy Orhan, Melih Tütüncü, Feray Karaali Savrun, Reha Kuruoğlu, Kayıhan Uluç, Nurten Uzun, Hilmi Uysal
SS-069 Yetişkinlerde Rutin Elektroensefalografide Yapılan Hiperventilasyonun Epilepsi Tanısına Katkısı
Seyda Erdoğan , Gökhan Pek, Canan Duman İlki, Cem Dinler, İlke Şahin, Ali Cem Ekşi, Musap Rasim Ceylan, Nijat Abbaszade, Eray Ergül
SS-034 Myatenia Gravis'li bireylerde kognitif işlevin basit ve kompleks reaksiyon zamanı yöntemi ile değerlendirilmesi
Ruhid Kerimov , Fatma Gökçem Yıldız, Sevim Erdem Özdamar, Çağrı Mesut Temuçin
SS-041 CMAP scan’de boşlukların otomatik analizi: Daha hızlı, daha nesnel ve etkili
Nermin Görkem Şirin , Tuğrul Artuğ, Sezin Alpaydın Baslo, Elif Kocasoy Orhan, Mehmet Barış Baslo, Ali Emre Öge
SS-070 Dirençli epilepsi hastalarında vagal sinir stimulasyon tedavisi sonrası otonom sinir sistemi fonsiyonlarının değerlendirmesi
Firdevs Ezgi Uçan Tokuç , Meltem Korucuk
SS-035 Disferlinopatilerde klinik ve genetiğin değerlendirilmesi
Ecem Ağdak , Aylin Yaman, Meltem Korucuk
SS-042 ALS’de Tekrarlayan Dev F-yanıtları: Beklenenden Daha Değişken
Sezin Alpaydın Baslo , Nermin Görkem Şirin, Tuğrul Artuğ, Sadıka Özdemir, Didar Çolakoğlu, Elif Kocasoy Orhan, Mehmet Barış Baslo, Ali Emre Öge
SS-071 Huzursuz bacaklar sendromunun Obsesif kompulsif bozukluk, Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve demir düzeyleri ile ilişkisi
Vasfiye Kabeloğlu , Şule Deveci, Özge Atay, Aysun Soysal
SS-036 Periferik Sinir Hipereksitabilitesi Olan Olguların Elektrofizyolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi: HÜTF Nöroloji AD EMG Ünitesi 10 yıllık deneyimi
Özge Berna Gültekin Zaim , Fatma Gökçem Yıldız, Çağrı Mesut Temuçin
SS-043 Erişkin Spinal Muskuler Atrofi Tip 2 ve Tip 3 Hastalarının Elektromiyografi Bulguları
Abir Alaamel , Nazan Şimşek Erdem, Gökçe Yağmur Güneş Gencer, Hilmi Uysal
 
SS-037 Amyotrofik Lateral Skleroz Hastalarında ‘‘Gold Coast’’ Tanı Kriterlerinin Gözden Geçirilmesi
Rashad İsmayılov , Sadıka Özdemir, Nermin Görkem Şirin, Mehmet Barış Baslo, Ali Emre Öge, Elif Kocasoy Orhan
SS-044 Amyotrofik lateral sklerozda torakal paraspinal kas jitter analizi
Handan Uzunçakmak Uyanık , Fatma Gökçem Yıldız, Mehmet Ersin Tan, Çağrı Mesut Temuçin
 
  SS-045 ALS Hastalığında Bozuk Kortikal Duyusal İşleme: Somatosensorial Zamansal Ayrımsama (Temporal Discrimination) Çalışması
H Evren Boran , Hasan Kılınç, Özlem Kurtkaya Koçak, H Reha Kuruoğlu, Bülent Cengiz
 
19:30-21:00 Akşam Yemeği
21:00-22:30 EEG-UYKU Tanı ve Tedavi Gecesi Zor Olgular
SALON A
Oturum Başkanları:

Sibel K. Velioğlu
Derya Karadeniz
  EMG   EEG
  Kök, Pleksus, Periferik ve Kranial Sinir Elektrofizyolojisi   UYKU
  Periferik Sinir Lezyonlarında Elektrofizyoloji  
  EMG 1
SALON A
Oturum Başkanı:
Nurten Uzun Adatepe
EMG 2
SALON B
Oturum Başkanı:
Zeki Odabaşı
  UYKU 3
SALON C
Uyku ve Otonom Sinir Sistemi
Oturum Başkanı:

Hikmet Yılmaz
09:00-09:30 Üst Ekstremite Radikülopatilerinde Elektrofizyoloj i
Vildan Yayla
Lumbosakral Radikülo/Pleksopatiler
Zeki Odabaşı
09:00-09:30 Uyku ve Otonom Disfonksiyon Modeli; Fatal Familyal İnsomni
Utku Oğan Akyıldız
09:30-10:00 Brakial Pleksopatiler
Nurten Uzun Adatepe
Pelvik Taban İncelemeler
Fikret Bademkıran
09:30-10:00 Huzursuz Bacaklar Sendromu ve Otonom Disfonksiyon
Hikmet Yılmaz
10:00-10:20 EMG 1 Oturum Sözel Bildirileri
SALON A
10:00-10:20 Uyku ile İlişkili Solunum Bozuklukları ve Otonom Disfonksiyon
İbrahim Öztura
SS-046 Ekstremite segmental zoster parazisinin klinik ve elektromiyografik incelenmesi
Abdullah Arı , Şeyma Aykaç, Burhaneddin Uludağ, Fikret Bademkıran, Zafer Çolakoğlu, İbrahim Aydoğdu
   
SS-047 Düşük ayak kliniği ile elektrofizyoloji laboratuvarına başvuran hastaların etyolojik, demografik ve elektrofizyolojik analizi
Niyazi Uysal , Emine Saygın Uysal, Gönül Akdağ, Mustafa Çetiner, Sibel Canbaz Kabay
   
10:20-10:30 Kahve Arası
  Tuzak ve Kompresif Nöropati Elektrofizyolojisi   EEG
  EMG 1
SALON A
Oturum Başkanı:

Zafer Çolakoğlu
EMG 2
SALON B
Oturum Başkanı:

Feray Karaali Savrun
  EEG 3
SALON C
Oturum Başkanları:

Çiğdem Özkara
Özlem Çokar
10:30-11:00 Median ve Ulnar Sinir Kompresif ve Tuzak Nöropatilerde Elektrofizyoloji
Alev Leventoğlu
Nadir Kompresif ve Tuzak Nöropatilerde Elektrofizyoloji
Feray Karaali Savrun
10:30-11:00 İnfantil Epileptik Ensefalopatiler
Pınar Topaloğlu
11:00-11:30 Perferik Sinir Lezyonu-Lokalizasyonu ve Zamansal Seyri
Zafer Çolakoğlu
Ultrason Eşliğinde Tuzak Nöropatiler
Zeliha Matur
11:00-11:30 Çocukluk Dönemi Epileptik Ensefalopatileri
Özlem Çokar
11:30-11:50 EMG 1 Oturum Sözel Bildirileri
SALON A
11:30-11:50 Erişkinlikte Epileptik Ensefalopatiler
Çiğdem Özkara
SS-048 6 Şubat Depremi Sonrası Periferik Sinir Hasarı Bulguları
Mustafa Yurtdaş , Damla Erimhan Çevik, Nursu Erdoğan Akın, Tuba Kuz Tekşut, İsmail Koç, Mehlika Panpallı Ateş
   
SS-049 Karpal Tünel Sendromunun Elektrofizyolojik Tanısında Lumbrikal-İnterosseos Kas Kayıtlı Yanıtların Duyarlılığı
Canan Duman İlki , Zerin Özaydın Aksun, H. Özden Şener
   
11:50-13:30 Öğlen Arası 12:00-12:30 Poster Oturumu (Poster Alanı)
Oturum Başkanı: Neşe Dericioğlu
  PS-014 Ailesel Hemiplejik Migrende EEG
Serap Bilge
PS-015 Nonkonvulzif Status Epileptikusda SPECT Aktivitesi
Fatma Zehra Altunç , Fatma Genç, Neslihan İncili, Abidin Erdal, Firdevs Ezgi Uçan Tokuç, Yasemin Biçer Gömceli
PS-016 Hipertansif Ensefalopatinin Bipled ile Prezentasyonu
Ezgi Aslan, Asuman Orhan Varoglu
PS-017 Progresif Miyoklonus Epilepsisi ve Demiyelinizan Periferik Nöropatisi Olan İki Kardeşte SCARB2 Mutasyonu
Ayşe Nur Kocabaş , Hande Ustalar, Cavit Boz
PS-018 Kliniğimizin Tüberoskleroz Deneyimi; Dokuz Hastaya Ait Klinik, Semiyolojik ve Nöroradyolojik Özellikler
Safiye Gül Kenar, Ayşenur İnce , Bülent Oğuz Genç
PS-019 Psikoz Bulgularının Eşlik Ettiği Epilepsili Hastaların Değerlendirilmesi
Tural Talıbov , Gulshan Aliyeva, Meltem İnci, Ayşe Deniz Elmalı Yazıcı, Nerses Bebek
PS-020 Progresif Myoklonik Epilepsi Ayırıcı Tanısında Lafora Hastalığı
Ayşenur İnce , Safiye Gül Kenar, Mustafa Cihat Avunduk, Bülent Oğuz Genç
PS-021 NORSE ile Prezente Olan AntiGAD Ensefaliti
Nevin Pazarcı
PS-022 Süper Refrakter Status Epiletikus ile Seyreden FIRES Olgusu
Gönül Akdağ , İsmail Ünlü, Mustafa Çetiner, Sibel Canbaz Kabay
PS-023 Erişkinlerde Nadir Bir Epilepsi Nedeni: Fokal Kortikal Displazi
Aylin Reyhani , Sibel Karşıdağ, Mehmet Fatih Özdağ
PS-024 Fokal Motor Nöbet ile Prezente Olan LGI-1 Vakası
Hande Ustalar , Vildan Çakmak Altunayoğlu
  Kranial Sinir Elektrofizyolojsi Transkranial Manyetik Uyarım Temelleri   UYKU
  EMG 1
SALON A
Oturum Başkanı:
Hilmi Uysal
EMG 2
SALON B
Oturum Başkanı:

Çağrı Mesut Temuçin
  UYKU 3
SALON C
Yaşlanma, Nörodejenerasyon ve Uyku
Oturum Başkanı:

Murat Aksu
13:30-14:00 V. ve VII. Kranial Sinir Elektrofizyolojik İncelemeleri
Hilmi Uysal
Transkranial Manyetik Uyarım ile Nereyi ve Nasıl Uyarıyoruz
Bülent Cengiz
13:30-14:00 Sağlıklı Yaşlıda Uyku ve Sirkadiyen Ritim
Murat Aksu
14:00-14:30 Alt Kranial Sinir Elektrofizyolojik İncelemeleri
Cengiz Tataroğlu
Transkranial Manyetik Uyarım ile Gerçekleştirilen Kortikal Uyarılabilirlik Çalışmaları
Çağrı Mesut Temuçin
14:00-14:30 REM Uykusu Davranış Bozukluğu; Yaşlanma ve Nörodejenerasyonun Kesiştiği Hastalık
İbrahim Öztura
14:30-14:50 EMG 1 Oturum Sözel Bildirileri
SALON A
EMG 2 Oturum Sözel Bildirileri
SALON B
14:30-14:50 Nörodejeneratif Hastalıklara Eşlik Eden Uyku Bozuklukları ve Tedavi Yaklaşımları
Hikmet Yılmaz
SS-050 Periferik Fasiyal Paralizili ve Sağlıklı Bireylerde Kontralateral Fasiyal İnnervasyon
Halil Güllüoğlu , Hasan Armağan Uysal, Burhanettin Uludağ
SS-054 Kısa Latanslı Afferent İnhibisyonda (SAI) Duyusal Girdinin Etkisi Üzerine Bir Çalışma: “İkili Periferik Uyarı ile SAI” Protokolü
M Şamil Özkan , Hasan Kılınç, H Evren Boran, Bülent Cengiz
   
SS-051 Beyin sapının intraoperatif nörofizyolojik izleminde laringeal adduktor refleks
Emine Taşkıran , Başak Yılmaz, Barış Küçükyürük, Ali Metin Kafadar
SS-055 TMS çalışmalarında uyarım hedef noktası lokalizasyonunun takibi ve sabitlenmesi için yeni bir araç: LazerFix
Çağrı Mesut Temuçin , Handan Uzunçakmak Uyanık, Fatma Gökçem Yıldız
   
14:50-15:00 Kahve Arası
  Santral Sinir Sistemi Elektrofizyolojisi   EEG
    Nöromodülasyon   EEG 3
SALON C
Oturum Başkanları:

Candan Gürses
İrem Yıldırım
  EMG 1
SALON A
Oturum Başkanı:

İbrahim Aydoğdu
EMG 2
SALON B
Oturum Başkanı:
Aysun Soysal
15:00-15:30 Kraniyo-Servikal / Beyinsapı Refleks Çalışmaları
Ayşegül Gündüz
Nöromodülasyon Yöntemleri (rTMS, cTBS, iTBS)
Evren Boran
15:00-15:30 İnvazif EEG’de Tuzaklar
İrem Yıldırım
15:30-16:00 Yutma - Solunum Elektrofizyolojisi
İbrahim Aydoğdu
Motor Alan Dışı Nöromodülasyon Uygulamalarında Güncel Gelişmeler
F. Gökçem Yıldız
15:30-16:00 Kortikal Haritalama
İrsel Tezer
16:00-16:30 Hareket Bozuklukları, Ağrı, İnmede Nöromodülasyonda Güncel Gelişmeler
Aysun Soysal
16:00-16:30 Yüksek Frekanslı Osilasyonlar Neler Öğretti?
Candan Gürses
16:30-16:50 EMG 1 Oturum Sözel Bildirileri
SALON A
EMG 2 Oturum Sözel Bildirileri
SALON B
16:30-16:50
SS-052 Myastenia Gravis Olgularında Orofaringiyal Yutma ve Solunum İlişkisinin Elektrofizyolojik Yöntemlerle İncelenmesi
Şeyma Aykaç , İbrahim Aydoğdu, Leyla Baysal Kıraç, Cumhur Ertekin
SS-056 Taklitle De Olur: İmgelemin Santral İletim Zamanı Üzerine Etkisi
Merve Ceren Akgör , Özlem Kurtkaya Koçak, Halil Can Alaydın, Kasan Kılınç, Nur Türkmen, H Evren Boran, Bülent Cengiz
   
SS-053 CADASIL Olgularında Beyin Sapı Reflekslerinin Değerlendirilmesi
Merve Aktan Süzgün , Sedat Gez, Uygur Tanrıverdi, Fatma Birsen İnce, Melih Tütüncü, Meral Erdemir Kızıltan, Ayşegül Gündüz
SS-057 Periferik sinir uyarımı ile oluşturulan mikst sessiz süre döneminde ve sonrasında spinal-kortikal uyarılabilirliğin transkraniyal manyetik uyarım (TMS) ile değerlendirilmesi
Cansu Ayvacıoğlu Çağan, Mehlika Panpallı Ateş,  Çağrı Mesut Temuçin
   
16:50-17:50

EMG 2 Pratik Kurs:
SALON E
*Kranial Sinir İncelemeleri

Ayşegül Gündüz
İbrahim Aydoğdu

***Günün kurslarına aynı gün saat 9:00-16:00 arasında kayıt kabul edilecektir. Kontenjan sınırlıdır.***

EMG 2 Pratik Kurs:
SALON F
*TMS Uygulamaları

Çağrı Mesut Temuçin
Aysun Soysal
F. Gökçem Yıldız
Bülent Cengiz

***Günün kurslarına aynı gün saat 9:00-16:00 arasında kayıt kabul edilecektir. Kontenjan sınırlıdır.***

   
18:00-19:00 GENEL KURUL
20:30-23:00 Akşam Yemeği
  EMG   EEG
  İğne EMG Eşliğinde BonTA Uygulamaları   EEG 3
SALON B
Oturum Başkanları:

Nerses Bebek
Neşe Dericioğlu
EMG 1
SALON A
Oturum Başkanı:

Zafer Çolakoğlu
09:00-09:30 Hemifasial Spazm ve BonTA Uygulamaları
F. Gökçem Yıldız
09:00-09:30 Sıcak Su Epilepsisi
Nerses Bebek
09:30-10:00 Distoni, Tremor ve BonTA Uygulamaları
Ayşegül Gündüz
09:30-10:00 Fotosensitif Epilepsi
Tuba Cerrahoğlu Şirin
10:00-10:30 Ekstremite BonTA Uygulamaları
Zafer Çolakoğlu
10:00-10:30 Diğer Nadir Refleks Epilepsiler
İrem Uludağ
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-11:45 EMG 1 Pratik Kurs:
SALON A
İğne EMG Eşliğinde BonTA Uygulamaları

Zafer Çolakoğlu
Ayşegül Gündüz
F. Gökçem Yıldız
10:45-11:45 Sunumlar
Uykuda Anormal Hareket ve/veya Davranışlarla Seyreden Hastalıklar (Videolu Olgu Örnekleri)
Derya Karadeniz

Video PSG-Video-EEG Örnekleri Eşliğinde Semiyolojik Yaklaşım Uyku ile İlişkili Hareket Bozuklukları ve Yeni Tanımlanan Hastalıklar
Çiğdem Özkara
11:45-12:15 Akılcı İlaç Uygulamaları
SALON A

Ayşen Süzen Ekinci
12:15-12:30 KAPANIŞ TÖRENİ
SALON A

Mehmet Demirci