32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi - 1. Gün - A Salonu

TMS-EEG and EEG-TMS, Ulf Ziemann

Myoclonus: Definitıon, Mark Hallet

TMS in Combination With Other Technıques, Ulf Ziemann

Startle Dısorders, Mark Hallet

Uyku ve Uyanıklık Durumlarında Spontan Yutma, Cumhur Ertekin

Multiple Kranial Nöropatiler ve Elektrofizyolojisi, Gülay Nurlu

Kas Lifi İletkenliğinin Bir Ölçütü: Tek Kas Lifi Aksiyon Potansiyellerinin Süresi; Onur Akan

Servikal Distoni Hastalıklarında İşitsel ve Somatosensoriyel İrkilme Yanıtları

Olgu, Ayşe Yıldız Tabakoğlu

Cabg Sonrası Kuadripleji, Reha Kuruoğlu