32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi - 3. Gün - B Salonu

Yüksek Frekans Osilasyonlarının Zaman - Frekans Analizi, Firat İnce

Rasmussen Sendromu ve Sistemik İmnun Hastalıklarda Epilepsi ve EEG Özellikleri, Demet Kinay

EEG Laboratuvarlarında Sorunlar, Kemal Tutkavul

Video EEG Monitarasyon: Endikasyonlar ve Getirileri, Naz Yeni

Beyin Uyarımı Nesneleri, Adnan Kurt

TDCS Sinir Dokusu ve Beyne Etkileri, Sacit Karabürsel

İnme Tedavisinde TCDS, Bulent Cengiz

Lateral Femoral Kutanöz Sinirin İnguinal Segment Sinir İleti Çalışması, Aysel Çoban

Mutad Olmayan Kasta Ardışık Sinir Uyarımı, Fikret Aysal

Rem Atonisi ve Nörodejenerasyon, Murat Aksu

Epilepsiye Uyku Penceresinden Bakış