32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi - 2. Gün - A Salonu

Olgu Sunumları, Baburhan Guldiken ve Yasemin Biçer Gömcelli

Hemisferotomi Sonrası Viral ve Otoimmün Ensefalit, Nalan Özturk

Streo EEG (Seeg) Ne Zaman ?, Ebru Erbayat

Neuroplastticity Inductıon In Human Brain, Kaz Ugama

Spasticity, David Burke

David Burke

Cerebellar Sttımulatıon Humans, Kaz Ugama

Aksonal Excitability, David Burke

ClınıcalL Neorophsiology Of The Vestibular System, Michael Halmagyi

Michael Halmagyi

Serabral Kitle Lezyonlarında Ameliyatta Norofizyolojik İzleme, Kubilay Varlı

Elim Gerçekten Sanala Kayarken Beynim Ne Yapıyor?, Halil Can Alaydin

Serebellum Motor Korteks Uyarılabilirlik İlişkisi Üzerine Serebeller (TDCS) Çalışması, Melika Pampallı