28. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 3. Gün - A Salonu

Çocuk Hastalarda Us Vem, Guzide Turanlı

Pediyatrik ve Erişkin Vaka Örnekleri, Leyla Doğan

V-EEG ve Hasta İzleme, Leyla Doğan

Elektrolinik Sendromlar, Ayşen Gokyiğit

Tempilop Epilesiler, Erhan Bilir

Premotor Nobetler,

Periyotik Dejarlar, Fehim Arkan

Ameliyatta Elektrokortikografi, Canan Aykut Bingöl

Intro Operatif Elektrofizyolojik Haritalama, Berrin Aktekin

Faz Dönüşümlü Sep "pr-sep, " Berrin Aktekin

Parkinson Hastalığında Güncel Pratik Tedavi Yaklaşımları, 

Periferik Sinir Sistemi, Barış Baslo

Santral Sinir Sistemi, İbrahim Aydoğdu

Morvan Sendromu, ibrahim Aydoğdu

Status Epileptikus, Kadriye Ağan

Nörojenik Disfaji, Cumhur Ertekin

Konvulsif Status Epilepstikus, Hikmet Yılmaz 

Parosomniler, Derya Karadeniz

Epilepsi - Migren, Sibel Velioğlu

Epilepsi ve Hareket Bozuklukları,

Startle Hastalıklar