28. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 4. Gün - A Salonu

Jenerize Epilepsi Talamusun Rolü, İrsel Tezer Filik

Uyku - Dinlenme, Barış Baklan

Uyku Evrelendirmesi, İbrahim Öztura

Nörolojide Pratiğinde Polisomnografinin Yeri, İrsel Tezel

Huntigton Hastalığı, İrsel Tezel

Subakut Sklerozan Panensefalit Eeg Bulguları, Veysel Demirbilek

Sspe-eeg, Veysi Demirbilek

Doğuştan Metabolik Has. ve Epilepsi, Güzide Turanlı

Bildiri, Neşe Dericioğlu

Bildiri

MS'de Bilişsel Bozukluk

Etyoloji,

İnteriktal Eeg,

Uzun Süreli Vem Endikasyonları, Zeki Gökçil

Hastanın Nöbet Tipi nedir? Zeki Gökçil