Korkut Yaltkaya XIV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu “Nadir hastalık olarak ALS”

20-21 Aralık 2019

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok

Kat 6 Mor Salon

Antalya

20 Aralık 2019 Cuma

10.00-10.30

Açılış ve Prof.Dr. Korkut Yaltkaya anısına konuşmalar

 

Oturum Başkanı ; Prof.Dr. Babür Dora

10.30-11.00

Nadir bir hastalıkla başa çıkma çabasındaki nadir bir insan-Dr. Alper Kaya

11.00-11.30

Dünya’da ALS’nin sıklığı ve epidemiyolojik özellikleri
Prof.Dr. Mehmet Aktekin

11.30-12.00

Antalya’da ALS sıklığı ve dağılım özellikleri
Doç.Dr. Mehtap Türkay

12.00-13.30

Öğle yemeği

 


Oturum Başkanı; Prof.Dr.Sibel Özkaynak

13.30-14.00

ALS-MNH nın klinik özellikleri, tanı ve ayırıcı tanıda diğer nadir hastalıklardan (Fabry ) ayrımı
Prof.Dr. Hilmi Uysal

14.00-14.30

ALS de ölçekler ve ALSFRS-R nin önemi
Prof.Dr. Füsun Toraman

14.30-15.00

ALS olgularının biyoinformatik açıdan değerlendirilmesi
Nesrin Çelik Gülay

15.00-15.30

Ara
Oturum Başkanı; Prof.Dr. Ebru Apaydın Doğan

15.30-16.00

ALS de metabolizmadaki değişimler ve beslenme sorununa yaklaşım
Prof.Dr. Kubilay Demirağ

16.00-16.30

ALS de disfajinin değerlendirilmesi
Uzm.Dr.Nazan Şimşek Erdem

16.30-17.00

ALS de PEG uygulamaları ve çözümler
Doç.Dr..İsmail Gömceli

17.00-17.30

Ara

 


Oturum Başkanı; Doç.Dr. Ebru Barçın

17.30-18.00

ALS de solunum tutulumu ve sorunlar/çözümler
Dr. Hülya Dirol

18.00-18.30

ALS de psikiyatrik sorunlar ve yaklaşım
Doç.Dr. Mehmet Eryılmaz

18.30-19.00

Yoğun bakımda ALS hasta izlemi
Prof.Dr. Murat Yılmaz

21 Aralık 2019 Cumartesi

 


Oturum Başkanı; Prof.Dr.Ferah Kızılay

09.00-09.30

ALS de MÜP değişiminin özellikleri ve tanıdaki yeri
Prof.Dr. Emre Öğe

09.30-10.00

ALS de fasikülasyonun değerlendirilmesi ve tanıya katkısı
Prof.Dr. Barış Baslo

10.00-10.30

ALS de üst motor tutulumunun elektrofizyolojik değerlendirilmesi
Prof.Dr. Bülent Cengiz

10.30-11.00

Ara

 

Oturum Başkanı; Prof.Dr. Sibel Berker Kara üzüm

11.00-11.30

ALS hastalığının genetiğini anlamak
Prof.Dr. Nazlı Başak

11.30-12.00

Antalya’daki Ailesel ALS olguları
Prof.Dr. Sibel Berker Kuruüzüm

12.00-12.30

Antalya OnWebDual olgularının genetik özellikleri
Ms. Vildan Çiftçi

12.30-13.30

Öğle yemeği

 

Oturum Başkanı; Dr.Öğr. Üyesi Ali Ünal

13.30-14.00

ALS hastalığında düzenleyici T hücrelerinin kaybının rolü ve olası mekanizması
Asef Moballegh

14.00-14.30

Sirkadiyen ritm ve ALS
Prof.Dr. Esra Magnumoğlu

14.30-15.00

Mast hücrelerinin motor nöron dejenerasyonundaki rolü
Doç. Dr. Yasemin Gürsu

15.00-15.30

Ara

 

Oturum Başkanı; Doç.Dr. Yasemin Gömceli

15.30-16.00

ALS  tedavisinin neresindeyiz?
Doç.Dr. Aylin Yaman

16.00-16.30

ALS nin tedavisi ile ilgili ileri çalışmalar
Dr. Öğr. üyesi Devrim Dora

16.30-17.00

Palyatif tedavi yaklaşımı ve ALS
Dr. Hülya Kırca

17.00-17.30

ALS nin tanısında radyolojik gelişmeler
Dr. Öğr. üyesi Ali Ünal

17.30-18.00

Ara

18.00-18.30

Oturum Başkanı; Doç.Dr. Uğur Bilge

 

İnsanda felsefi dejenerasyonunun tedavisi
Prof.Dr. Çetin Balanuye