Vakalar ve Uygulamalarla EMG Kursu

Vakalar ve Uygulamalarla EMG Kursu 26-28 Nisan 2019 tarihinde Altınyunus Otel- Çeşmede yapılacaktır.

Program

 

26-28 Nisan 2019

Altınyunus Otel- Çeşme

Saat

Konu

Konuşmacı

13.00-13.30

Açılış

Burhanettin Uludağ

13.30-14.15

Rutin çalışılan sinirlerde motor ve duysal iletim teknikleri (Video)

Kayıhan Uluç

14.15-15.15

Video orneklerle iğne elektromiyografisi

İbrahim Aydoğdu

15.15-15.30

Kahve molası

 

15.30-16.30

Proksimal sinir iletim teknikleri ve rutin refleks çalışmalar

Barış Baslo

16.30-17.00

Lumbosakral pleksus lezyonlarında EMG ile lokalizasyon
belirleme

Zafer Çolakoğlu

27 Nisan 2019 Cumartesi

Saat

Konu

Konuşmacı

9.00-9.45

Motor nöron hastalıklarında erken ve geç dönem EMG

Zafer Çolakoğlu

9.45-10.30

Alt ekstremite fokal nöropatiler ve elektrofizyolojik değerlendirme

Fikret Bademkıran

10.30-10.50

Kahve molası

 

10.50-11.25

Aksonal ve demiyelizan polinöropatilerde EMG protokolleri

Çağrı Temuçin

11.25-12.00

Nöropatik Ağrı tedavisi

Kayıhan Uluç

12.00-13.00

Yemek Molası

 

13.00-13.40

Alt ve üst ekstremite radikülopati ve elektrofizyolojik değerlendirme

Çağrı Temuçin

13.40-14.30

Brakial pleksus lezyonlarında EMG ile lokalizasyon belirleme

Emre Öge

14.30-14.50

Kahve molası

 

14.50-15.20

Üst ekstremite fokal nöropatilerinde EMG protokolleri

Özden Şener

15.20-15.50

Miyopatilerde EMG ile tanı

Fikret Bademkıran

15.50-16.15

Ardışık sinir uyarımı

Barış Baslo

16.15-16.45

Tek Lif EMG

Mustafa Ertaş

17.00-18.30

Bilimsel Kokteyl:
EMG’de zorluklar (Olgu Tartışmaları; Emre Öge, Özden
Şener)
Torasik çıkış sendromu ( Ayçin Yıldız Tabakoğlu)
Düşük Ayak, Avülsiyon ve pleksus etkilenmesi
( Zerin Özaydın Aksun)

Moderatör: Emre
Öge,
Özden Şener

Sunumlar:

Ayşen Ekinci
Ayçin Yıldız Tabakoğlu
Zerin Özaydın Aksun

28 Nisan 2019 Pazar

08:30-09:00

Akılcı İlaç Sunumu

Dr Mehmet Beyli

İstasyon

Uygulamalı Modüler eğitim

Eğitmen

09:00-13:30

Sinir iletimi (Motor, duysal)

Burhanettin Uludağ
Tarık Duksal

09:00-13:30

İğne EMG

İbrahim Aydoğdu

09:00-13:30

H refleksi, F yanıtı ve Blink refleks – Tek lif EMG

Çağrı Temuçin –
Mustafa Ertaş

09:00-13:30

Ardışık uyarım – Sempatik deri yanıtları ve RR intevrali

Ayşen Ekinci
Ayçin Yıldız Tabakoğlu

09:00-13:30

Hareket Bozukluğu Elektrofizyolojisi

Mehmet Demirci

Konuşmacı Hekimler:

 1. Burhanettin Uludağ

 2. Kayıhan Uluç

 3. Fikret Bademkıran

 4. Barış Baslo

 5. Özden Şener

 6. Çağrı Temuçin

 7. Emre Öge

 8. Zafer Çolakoğlu

 9. Mustafa Ertaş

 10. Ayşen Ekinci

 11. Ayçin Yıldız Tabakoğlu

 12. İbrahim Aydoğdu

 13. Mehmet Demirci

 14. Tarık Duksal

 15. Zerin Özaydın Aksun