Olağan Genel Kurul Duyurusu

Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği

Olağan Genel Kurul Duyurusu

 

Derneğimizin olağan genel kurulunun 24 Kasım 2017 tarihinde saat 18.00’ de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalı dersliğinde aşağıdaki gündemle toplanmasına, belirtilen yer ve saatte çoğunluk sağlanamaması halinde olağan genel kurulun 08 Aralık 2017 tarihinde saat 17.30 da Akdeniz Mahallesi, Gazi Osman Paşa Blv. No:16 Konak/İzmir adresinde bulunan Renaissance oteli Pinch toplantı salonunda aynı gündem ile gerçekleştirilmesine, duyurunun üyelerimize elektronik posta aracılığı ile yapılmasına yönetim kurulunun oybirliği ile karar verilmiştir. Genel kurula katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Prof. Dr. Jale YAZICI

Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Başkanı

 

 

GÜNDEM

1- Açılış

2- Divan Başkanlığı seçimi; Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması

4- Mali raporun okunması

5- Denetim kurulu raporunun okunması

6- Yönetim ve mali raporun ibrası

7- 2018 ve daha sonraki yıllar için aidat bedellerinin belirlenmesi

8- Tüzük Değişikliği: 12.12.2014 tarihindeki olağan genel kurulda kabul edilen ve 10/02/2015 tarihinde Dernekler il müdürlüğünce onaylanan mevcut dernek tüzüğünün dernekler il müdürlüğünce 9, 11, 20. maddelerinde tespit edilen hususların düzeltilmesi ve/veya değiştirilmesi

9- Yeni Yönetim ve Denetim kurullarının seçimi

10- Dilek ve temenniler

11-Kapanış