Olağan Genel Kurul Duyurusu

Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Yönetim Kurulu
Olağan Genel Kurul Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurulunun 03 Aralık 2014 tarihinde saat 18.00 de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalı dersliğinde aşağıdaki gündemle toplanmasına, Çoğunluk sağlanamaması halinde olağan genel kurulun 12 Aralık 2014 tarihinde saat 17.30 da  Gazi Osman Paşa Bulvarı No:7 Çankaya/İzmiradresinde bulunan Hilton Oteli toplantı salonlarında aynı gündem ile gerçekleştirilmesine, Durumun tüm üyelerimize elektronik posta (e-mail)  aracılığı ile duyurulmasına, karar verilmiştir.  Toplantıya katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

                                                                                                                                                                           Prof. Dr. Gülay NURLU

                                                                                                                                                                           Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Başkanı

GÜNDEM

1- Açılış

2- Divan Başkanlığı seçimi; Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması

4- Mali raporun okunması

5- Denetim kurulu raporunun okunması

6- Yönetimin ve mali raporun ibrası

7- 2015 ve daha sonraki yıllar için aidat bedellerinin belirlenmesi

8- Tüzük Değişikliği:  21 Ekim 2011 tarihindeki tüzük değişikliği amaçlı olağanüstü Genel Kurulda kabul edilen ve 31/10/2011 tarihinde Dernekler il müdürlüğünce onaylanan mevcut dernek tüzüğünün 1., 8., 9., 17., maddelerinin düzeltilmesi ve/veya değiştirilmesi

9- Dilek ve temenniler

10-Kapanış