Korkut YALTKAYA, XVI. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu

 

 

17 ARALIK CUMA

 

 

OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Ebru Nur Barçın

10.00-10.30

Açılış konuşması ve Korkut Yaltkaya anısına konuşmalar

Prof.Dr.Sunar Birsöz

10:30-11:00

Dünden bugüne evrimsel bakış açısıyla nöroplastisite ve psikiyatri

Dr.Öğr.Üyesi Buket Cinemre

11.00-11.30

ARA

 

OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Mehmet Eryılmaz

11.30-12.00

Transkranial Manyetik Stimülasyon'un(TMS) tarihçesi ve mekanizması

Öğr.Grv.Dr.Ali Erdoğan

12.00-12.30

Psikiyatride Transkranial Manyetik Stimülasyon (TMS) kullanımı

Araştırma Grv.Dr.Müge Topcuoğlu

12.30-14.00

ÖĞLE YEMEĞİ

 

OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Yasemin Gömceli Biçer

14.00-14.30

Akut-subakut psikiyatrik tablolar ve epilepsi ilişkisi EEG'nin katkısı

Prof.Dr.Ebru Altındağ

14.30-15.00

Psikiyatrik hastalıklar ve ilaçlar ile ilişkili EEG bulguları,ne zaman ve ne kadar önemli?

Prof.Dr.Semai Bek

15.00-15.20

ARA

 

Oturum Başkanı; Prof.Dr.Taha Karaman

15.20-15.50

Epilepsi ve Nonepileptik psikojen nöbetler; her zaman ayırt etmek mümkün mü?

Prof.Dr.Serap Saygı

15:50-16:20

Psikiyatrik hastalıklarda kantitatif EEG,topografik beyin haritalama.

Prof.Dr.Mehmet Kemal Arıkan

 

 

18 ARALIK CUMARTESİ

 

 

OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr.Gülsüm Özge Baysal

10:00-10:30

Uyarılmış potansiyellerin psikiyatrideki yeri

Prof.Dr.Taha Karaman

10:30-11:00

Elektro Konvülsif Tedavi'nin (EKT) tarihçesi,mekanizması ve psikiyatrideki yeri

Araştırma Grv.Dr.Fatma İlhan

11:00-11:30

Derin Beyin Uyarımı (DBS) ve nörobilimdeki yeri Prof.Dr.Tanju Uçar

Prof.Dr.Tanju Uçar

11:30-12:00

Tartışma

12:00-14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

 

OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Evrim Gülbetekin

14.00-14.30

"Anlam"ın anlaşılmasında elektrofizyolojinin yeri

Prof.Dr.Dr.Hilmi Uysal

14.30-15.00

Semantik ve sentaktik özellikleriyle dili incelemek

Dr.Öğr. Üyesi Safiye Genç

15.00-15.30

Metodolojik olarak N400 ve P600 potansiyellerinin elde edilmesi ve özellikleri

Ph.D.Enis Hidişoğlu

15.30-16.00

ARA

 

OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Uğur Bilge & Dr.Öğr.Üyesi Özmen Metin

16.00-16.30

Nöro-psikiyatrik muayeneyi anlamak

Uzm.Dr.Saffet Murat Tuna

16.30-17.00

Psikiyatrinin felsefeyle kesişimlerine psikiyatrist olarak yaklaşım Tahir M. Ceylan

Tahir M. Ceylan

17.00-17.30

Felsefenin psikiyatri ile kesişimlerine felsefeci olarak yaklaşım

Prof.Dr.Çetin Balanuye

17.30-18.00

KAPANIŞ