Korkut Yaltkaya XIII. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu

Korkut Yaltkaya XIII. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu

Nadir hastalık olarak Fabry, Pompe ve TTR-FAP

21 Aralık 2018 Cuma


 

10.00-10.30 Açılış ve Korkut Yaltkaya anısına konuşmalar

10.30-11.00 Oturum Başkanı ; Prof.Dr. Babür Dora

Nadir hastalıklar ve İnsan metabolizmasını anlamak

Doç.Dr. Erdoğan Soyuçen

11.00-12.00 Beynimizi ne kadar anlayabiliyoruz? Nadir fenomenlerin nörobilime katkısı.

Uzm. Dr. Timur Yılmaz

12.00-13.30 Öğle yemeği

13.30-14.00 Oturum Başkanı; Prof.Dr.Ferah Kızılay

Alfa-galaktozidaz enziminin işlevi ve Fabry hastalığının fizyopatolojisi

Doç.Dr. Ertuğrul Kıykım

14.00-14.30 Fabry hastalığındaki patolojik bulgular

Prof.Dr. Bahar Akkaya

14.30-15.00 Fabry hastalığına multidisipliner yaklaşım neden gereklidir.

Prof.Dr. Erkan Alpsoy

15.00-15.30 Ara

15.30-16.00 Oturum Başkanı; Doç.Dr.Ebru Barçın

Fabry hastalığında nefrolojik bulgular ve yaklaşım

Prof.Dr. Nurhan Seyyahi

16.00-16.30 Fabry hastalığında kardiyolojik bulgular ve yaklaşım

Doç.Dr. Omaç Tüfekçioğlu

16.30-17.00 Fabry hastalığında nörolojik bulgular ve yaklaşım

Yrd.Doç.Dr. Ali Ünal

17.00-17.30 Fabry hastalığındaki oftalmik ve otolojik bulgular

Doç.Dr. Neslihan Yaprak

Doç.Dr. Hatice Deniz İlhan

1730-18.00 Ara

18.00-18.30 Oturum Başkanı; Prof.Dr. Sibel Berker Kuruüzüm

Fabry hastalığının genetiğini anlamak

Prof.Dr. Hüseyin Onay

18.30-19.00 Fabry hastalığını elektrofizyolojik olarak tanıyabiliyormuyuz?

Prof.Dr. Hilmi Uysal

19.00-19.30 Fabry hastalığının tedavisi ve seçenekler

Prof.Dr. Fatih Süheyl Ezgü

22 Aralık 2018 Cumartesi

09.00-09.30 Oturum Başkanı; Prof.Dr. Özgür Duman

Alfa glukozidaz enziminin glukoz metabolizmasındaki işlevi ve Pompe

Prof.Dr. Halide Akbaş

09.30-10.00 Pompe hastalığının genetiğini anlamak

Prof.Dr. Sibel Karaüzüm

10.00-10.30 Pediatrik Pompe hastalığına nörolojik yaklaşım

Doç. Dr. Olcay Ünver

10.30-11.00 Ara

11.00-11.30 Oturum Başkanı; Prof.Dr. Ebru Apaydın Doğan

Erişkin Pompe hastalığına yaklaşım

Prof.Dr. Sevim Özdamar

11.30-12.00 Pompe hastalığının tanısında elektrofizyolojik bulgular

Prof.Dr. Filiz Koç

12.00-12.30 Pompe hastalığının tedavisinde güncel gelişmeler

Prof.Dr. Fatih Süheyl Ezgü

12.30-14.00 Öğle yemeği

14.00-14.30 Oturum Başkanı; Doç.Dr. Yasemin Gömceli

Proteinlerin amiloide dönüşümü ve amiloidozisi anlamak

Doç.Dr. Ebru Özpelit

14.30-15.00 Familial Amiloid Polinöropati-Dünya ve Türkiye deneyimi

Prof.Dr. Yeşim Parman

15.00-15.30 Familial Amiloid Polinöropatide elektrofizyolojik bulgular

Uzm. Dr. Görkem Şirin

15.30-16.00 Ara

16.00-16.30 Oturum Başkanı; Prof.Dr.Şenay Haspolat

Familial Amiloid Polinöropatinin genetiğini anlamak

Prof.Dr. Oya Uyguner

16.30-17.00 Amiloid kardiyomyopatideki bulgular ve değerlendirme

Doç.Dr. İbrahim Başarıcı

17.00-17.30 Amiloid nefropatideki bulgular ve değerlendirme

Doç.Dr. Funda Sarı

17.30-18.00 Amiloidozun gastrointestinal bulguları ve değerlendirme

Yrd. Doç.Dr. Mete Akın

18.00-18.30 Ara

18.30-19.30 Oturum Başkanı; Doç.Dr. Uğur Bilge

Bir fenomen olarak “Nadirlik/Enderlik”.

Doç.Dr. Çetin Balanuye

19.30-20.00 Kapanış