Kongre Katılım Desteği

Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Derneği üyelerimizin uluslararası kongre katılımlarını desteklemeye karar vermiştir. Destek şartları aşağıda belirtilmiştir. Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

1) Kongre temel olarak Klinik Nörofizyoloji ile ilgili alanları içermelidir.

2) Bildiri kabul edilmiş olmalıdır.(Araştırma bildirisi olmalıdır. Sözel bildiriler tercih nedenidir. Poster bildiriler ikincil önceliklidir)

3) Başvuran kişi dernek üyesi olmalıdır. 40 yaş altında olması öncelik olarak değerlendirilecektir.

4) Aynı yıl içinde bir kişi bir kez destek alabilir.

5) Destek miktarı maksimum 1500 TL olarak belirlenmiştir. Kesin destek miktarı konusunda dernek yönetim kurulu karar verir.

6) Desteklenen bildiri sahiplerinin destekten yararlanabilmeleri için kongre katılım belgesini, kongre özet kitapçığının bildiri ile birlikte ilk sayfasını ve kayıt ödeme belgesini derneğe sunmalıdır