Anket Duyurusu

Sayın Meslektaşlarımız,
 

Giovanni Frisoni ve diğer araştırmacılarla birlikte bir EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND) çalışma grubu kapsamında nörodejeneratif hastalıklara ilişkin çalışmalar için MRG/PET/EEG biyobelirteçleri bağlamında harmonizasyon engellerini belirlemeye yönelik anket formuna dikkatinizi çekmek istiyoruz.
http://www.sra-ned.org/
 

Muhtemel engeller hakkında ilgili topluluklardan (nörogörüntüleme konsorsiyumları, endüstri, araştırma ve tıbbi dernekler) bilgi almak için bu anket geliştirilmiştir.Nörodejeneratif hastalıklara yönelik biyobelirteç uygulama kılavuzlarının geliştirilmesine yardımcı olacak öneri ve deneyimlerinizi paylaşmak üzere, bu anketi tamamlamaya davet etmek istiyoruz.

Ankete Mart 2017 sonuna kadar aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.surveymonkey.com/r/JPND-Harmonization-MRI-PET-EEG 
 

Saygılarımla,