31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi - 4. Gün - A Salonu

Kas Lifi ve Hastalıklarında Uyarılabilirlik Çalışmaları, Hatice Tankişi

Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları ve Aksonal Uyarılabilirlik, Hilmi Uysal

Santral Sinir Sistemi Hastalıkları ve Aksonal Uyarılabilirlik, Bülent Cengiz

Quantitative EMG Methods, Hatice Tankişi

Anatomic Correlates of EMG Signals, Sandjeev Nandedkar

Focal Peripheral Neuropathies - What’s New?, John Stewart

S03 - Yüz Nakli Olgularında Duygu İfadelerinin Elektrofizyolojik Olarak Değerlendirilmesi

S38 - Epilepsi Hastalarında, Refl eks Nöbet Uyaranı Varlığında, Kognitif Fonksiyonların İnteriktal EEG Üzerine Etkisinin Araştırılması

P-43Amyotrofi k Lateral Skleroz (ALS) Olgularında Klinik Yayılımın Elektrofizyolojik Olarak Değerlendirilmesi

P-61 Uyku ve Uyanıklık EEG’sinin Epileptik Aktivitelere Olan Etkisi

Genel Kurul Toplantısı

İrkilme Reaksiyonu ve Retikülospinal Yol, Meral Kızıltan

Santral Güç Üretimi ve Yorgunluğun Değerlendirilmesi, Zafer Çolakoğlu

Kortikospinal Yol ve Ayna Nöronlar, Ayşegül Gündüz

Pelvik Taban Elektromiyografisi, Nilgün Araç

Nöroürolojide Elektrofizyolojik Yöntemler, Burcu Örmeci

Melas Tanısı Konan Bir Olgu, Ayçin Yıldız Tabakoğlu

Epilepsi ve Uyku Hastalıkları Birlikteliğinde Bir Olgu, Gülçin Benbir

Hava Özlem Dede

Hiperglisemik Afazik Status, Olcay Tosun Meriç

EEG’yi Tedavi Etmeli Miyiz?, Berrin Aktekin