31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi - 3. Gün - B Salonu

Hafif Kognitif Bozukluk ve Alzheimer Hastalığında Olaya İlişkin Beyin Osilasyon Yanıtları, Görsev Yener

Doğru Akım - EEG Kayıtlama ve İktal Lokalizasyon, Semai Bek

Kantitatif EEG Ne Katkıda Bulunabilir ?, Nerses Bebek

Nokturnal Nöbetler ve Uyku İlişkisi, Barış Baklan

Parasomnilerin Klinik ve Polisomnografik Özellikleri, Derya Karadeniz

Nokturnal Paroksismal Olaylar ve Uyku Hastalıkları İlişki ve Birliktelikleri, İrsel Tezer

S37 - Fotik Stimülasyon Ne Zaman Uygulanmalı? Uyku Sonrası Yapılan Fotik Stimülasyon İnteriktal Epileptiform Deşarjların Saptanmasında Duyarlılığı Artırabilir Mi?

S38 - Epilepsi Hastalarında, Refl eks Nöbet Uyaranı Varlığında, Kognitif Fonksiyonların İnteriktal EEG Üzerine Etkisinin Araştırılması

S39 - Peri - İktal Otonomik Bulguları Olan Epilepsi Hastalarında Nöronal Otoantikorların Araştırılması

S40 - Hipokampal Skleroz Olgularında Alışılmış Dışı Epileptik Odaklar ve Prognoz

S41 - 10 Olgu Eşliğinde Epileptik Nistagmus

S42 - Fokal Epilepsilerde İktal Vücut Dönmesi

S43 - Epilepsi Cerrahisi Öncesi WADA Testi Artık Gereksiz Mi?

Dakristik Nöbet, Jelastik Nöbet, Aylin Bican

Otonom Bulgulu Nöbetler, Leyla Baysal

İktal Dinsel Hezeyanlar, İrem Çapraz

Tonik Vibratuar Nöbet, Şakir Delil