31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi - 3. Gün - A Salonu

RTMS in Parkinson’s Disease and Alzheimer’s Disease, Irena Rektorova

Elektrofizyolojik Tanıda TMS, Jale Yazıcı

Elektrofizyolojik Yöntemlerle Nöromodülasyon, Burhanettin Uludağ

Controversial Compression - Entrapment - Neuropathies, John Stewart

Demiyelinizan Nöropatilerin Elektrofizyolojik Tanısı, Aysun Soysal

Herediter Demiyelinizan Nöropatiler - CMT, Feza Deymeer

Olgularla Herediter Nöropatiler, Gülay Nurlu

S14 - Spontan Esneme ve Spontan Yutma İlişkileri: Poligrafi ve Tüm Gece Uyku Çalışması

S17 - Dart Atma Hareketinin Video Analizi ve Harekette Serebellumun Rolü Üzerine Bir Çalışma

S18 - Zayıf Transkranial Doğru Akım Uyarısının (tDCS) İstemli Hareket Sırasında Kortikal Uyarılabilirlik ve Hareket Çıktısı Üzerine Etkisi

S19 - Kısa İntervalli İntrakortikal İnhibisyonun (SAI) Motor Plastisite Üzerine Etkisi

S20 - BDNF Met Aleli Taşıyıcılığının, Hedef Gözeten Atış Egzersizlerinin Oluşturduğu Duysal - Motor İntegrasyon Değişiklikleri Üzerine Etkisi Var Mıdır?

S21 - Multisistem Atrofi Hastalığı’nda Patolojik Kortikal Eksitabiltenin Düşük Frekanslı RTMS İle Modülasyonu: Maladaptif Hipotez

S23 - İnsanda Düşük Frekanslı Noksius Kutanöz Stimülasyonun Spinal Eksitabilite ve Nosiseptif H-Refleks İnhibisyonuna Etkisi

S24 - Sağlıklı ve İşitme Kaybı Olan Çocuklarda Somatosensoriyel İrkilme Refl eksi

S26 - Omurilik Yaralanmalarında İrkilme Yanıtları

S27 - ALS Beyinsapı Düzeyinde Uyarılabilirlik Değişiklikliğine Neden Olur Mu?

Çocukta EMG: TEMEL Kavramlar, Nurten Uzun Adatepe

Çocukta EMG: Olgularla Değerlendirme, Elif Kocasoy Orhan