31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi - 2. Gün - B Salonu

ESES Olgularının Klinik Karakteristikleri, Güzide Turanlı

ESES Olgularının Tedavi ve Prognozları, Sarenur Gökben

S30 - Curcuminin Deneysel Olarak Oluşturulmuş Epilepsi Modelindeki Etkilerinin İncelenmesi

S33 - Huzursuz Bacaklar Sendromlu Hastalarda ve Normal Bireylerde, Motor İmgelem İle Fleksör Refl eks Eksitabilitesinin Değerlendirilmesi

S34 - Motor Nöron Hastalıklarına Eşlik Eden Uyku Bozuklukları: Klinik ve Polisomnografi k Retrospektif Analiz

S35 - Juvenil Miyoklonik Epilepsi Hastalarında Rastlanabilen Tremorun Farklı Bir Anlamı Var Mı?

S32 - Kritik Lokalizasyonlu İntrakraniyal Lezyon Cerrahisinde İntraoperatif İnvaziv Kortikal Haritalandırma ve Nöromonitorizasyon

Olgu Sunumu, Nerses Bebek

Fotosensitif Olgular, Demet Kınay

Yemek Yeme Epilepsisi, Ülgen Kökeş

Müzikojenik Epilepsi, Olcay Tosun Meriç

Olgu Sunumları, Naz Yeni