31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi - 2. Gün - A Salonu

Nörojenik Disfaji, Cumhur Ertekin

The Role of The Subcortical Structures in Partial Epilepsy: Intracerebral Recordings of High Frequency Oscillations and Ictal Pattern, Ivan Rektor

Basic Principles of Intraoperative Motor Evoked Potential Monitoring and Intraoperative Cranial Nerve Monitoring, David MacDonald

Çiğneme Kontrol Mekanizmaları ve Klinik Uygulamaları, Kemal Türker

Peripheral Nerve Fascicles: Anatomy and Clinical Relevance, John Stewart

Elektrofizyolojik Bulguların Histopatolojik Temelleri, Piraye Oflazer

S01 - Karpal Tünel Sendromunda Otonomik Tutulum - Sempatik Deri Yanıtı ve Deri Sıcaklığı

S03 - Yüz Nakli Olgularında Duygu İfadelerinin Elektrofizyolojik Olarak Değerlendirilmesi

S04 - Myasthenia Gravis Hastalarının Elektrofizyolojik İncelemelerine Retrospektif Bir Bakış

S07 - Sıçanlarda, Streptozotosin ile Oluşturulan Diyabetik Periferal Nöropati Modelinde, Trimetazidinin Olası Nöroprotektif Etkilerinin Araştırılması

S08 - Pudendal Sinir Değerlendirmesinde Yeni Bir Elektrofizyolojik Yöntem: Pudendal Sep Yanıtlarının Pozisyona Bağlı Değişimi

S09 - İğneyi Tendona Kaydırmak Motor Ünite Potansiyelinin Özniteliklerinde Anlamlı Değişikliğe Yol Açar Mı?

S11 - Tanısında Üretral Sfi nkter EMG’nin Altın Standart Olduğu 12 Olgu Eşliğinde Fowler’s Sendromu

S13 - Spazmodik Disfonide Botulinum Toksin Uygulamaları: Elektromiyografi Laboratuvarımızın Deneyimi

Motor Unite Potansiyeline Farklı Bir Bakış, Barış Baslo

Algının Modulasyonu, Çağrı Temuçin

Bilinç ve Bilinç Bozukluklarında Elektrofizyoloji, Mehmet Demirci

EMG Olgu Sunumları

EMG Olgu Sunumları

EMG Olgu Sunumları

EMG Olgu Sunumları

EMG Olgu Sunumları

EMG Olgu Sunumları

EMG Olgu Sunumları

EMG Olgu Sunumları