30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongres 4. Gün

Akut İstemik İnmeli Hastalar, Aysun

Nokturnal  Nöbetler, Barış Baklan 

Nöropatik Ağrılar, Burhanettin Uludağ

Hareketin Elektrofizyolojisi,  Bülant Cengiz 

Primer Motor Korteks İnhibisyon Üzerinde Çalışma, Bülent Cengiz

Beyin Ölümünde Eeg Çakimi, Deniz Yerdelen

Nrem Parasomniler, Derya Karadeniz 

Femeral Sinir İletim Çalışmaları, Emrah Emre Deveci

Nöromuskular Kavşaktaki Otoantikorlar, figen Güney

Gökçem Yıldız Sarıkaya

Dirençli Epilepsinin Zorlukları, Gülnihal Kutlu 

Sistemik Hastalarda Elektroensefalografı, Acer Bozdemir

Cocuklarda Eeg Monitorizasyonu, Hasan Tekgül 

Rem Parasomnileri ve Tanısı Hikmet Yılmaz 

Als'de Solunum ve Yutma Fonksiyonları, Hilmi Uysal

Olgu, İbrahim Aydoğdu

Dm-pm ,İbrahim Aydoğdu 

Koma ve Ensefalopatilerde Eeg, İbrahim Bora 

Narkolepsi, İbrahim Öztura 

Epidemioloji, İbrahim Öztura 

Sirkayen Ritim Uyku Bozuklukları, İrsel Tezer Filik 

Paraneoplastik Nöropatiler, Jale Yazıcı

Klinik Elektorfizyolojik Yaklaşım, Kayıhan Uluç

İstemli  Motor Hareket Omurilik Düzeyi, Mehmet Demirci 

Migren Hastalarda Continuous, Melek Çolak Atmaca 

Plosomnografi Değerlendirilmesi, Murat Aksu

Epidemilioji - Turdep, Mustafa Erbaş

Montelukast Pentilentetrazol, Oytun Erbaş

Genel Bilgiler Khd, Özden Kılınç

Nöbet Olan 61 Epilepsi Hastasının Analizi, Pelin Nar Şenol 

Als Erken Tanılabılır mı? Zafer Çolakoğlu

Radikoropatilerin Değerlendirilmesi, Zeki Odabaşı 

Sedanter Bireyler Duyusal Motor İntegrasyon, Zeliha Matur