30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongres 3. Gün

Beyin Tümörleri, Andrea Szelenyı

Hashimoto Tiroiditi Otoimmunn Hastalıkları, Aydın Sayın Atmaca

Aprakside F Dalgaları, Ayşegül Gündüz 

Eeg Raporlandırma, Ayşen Gökyiğit

Aksonal Rejenasyon, Barış Baslo

Fokal Epilepsilerdeki Klinik ve Eeg, Berrin Aktekin 

Jenerolize Non-Konvülzif Nöbetler, Betül Baykan 

Klinik Nörolojinin Klinik Tarihi,

Acil Eeg, Canan Aykut Bingöl

Status Epileptikus Eeg ve Proknoz, Canan Gürses 

Periferik Sinir Sistemi, Çağrı Temuçin

Alt ve Üst Eksimetinin Tuzakları, Deniz Selçuki

Yasl Pencereden Emg, Elif Tolgay

Kritik Has. Nöropati Geliştiren Trimetazidin Etkisi, Volkan Solmaz

Huzursuz Bacak sendromu, Esra Gürsoy 

Konjenital Miyastenik Sendromlar, Fikret Aysal

Doğumsal Brakiyal Pleksus Hasarı, Gökcem Yıldız Sarıkaya

Göz Kırpma Knematigi, Gökcem  Yıldız Sarıkaya

Medulla Spinalis Yaralanması, Gündüz Uzun 

Sigaranın Sinir Uyarımındaki Etkisi, Hilmi Uysal 

Eletrodiagnostik Konsültasyondan Beklenen, Meral Kızıltan

Yoğum Bakımda Eeg, Neşe Dericioğlu

Motor Nöron Hastalığı Alt Tipleri, Nihal Güzelay

Santral Sinir Sistemi,  Rasim 

Demyelizan Nörapatileri, Reha Kuruoğlu

Karpal Tünel Sendromu Hastalının Teşhisi, Sıddık Keskin 

Son Soru Cevap 

Nöbeti Önceden Tahmin Etme, Süha Yağcıoğlu

Zaman ve Frekans Özellikleri, Tamer Demiralp

Uyku Apne Sendromu, Utku Oğan Akyıldız

Video Eeg Monizatör Raporlama, Zeki Gökçil

Guillain - Barre Sendromu Formları, Zeki Odabaşı

Duyusal - Motor İntegrasyon (dmı), Zeliha Matur