30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongres 2. Gün

The Monitoring Thing 

Meps

Ambulatory Monitoring

İnsanlar Arası İlişkiler, Cumhur Ertekin

Açılış Konuşması

Epileptip Networkler ve Anlama Yönleri, Hermann Stefan

Eeg ve Epilepsinin Dökümantasyonlarında Avrupa Standartı

Paolo Rossini

Paolo Rossini 

Andrea Szelenyi