27. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi A Salonu

Myotonik Boşalımların Fizyopatolojisi, Çağrı Mesut Temuçin

Myotonik Boşalımların Fizyopatolojisi Devamı, Çağrı Mesut Temuçin

Nondistrofik Myotonik sendromlar, H. Özden Şener

Sodyum Kanal Miyotonileri, H. Özden Şener

Motor Ünite ve Sayı Belirleme Yöntemleri,

Motor Ünite ve Sayı Belirleme Yöntemleri Devamı,

 Makro EMG, Burhanettin Uludağ

 Miyopati, Burhanettin Uludağ

Uzun Döngülü Refleksler, Meral E.Kızıltan

Miyoklonus, Meral E.Kızıltan

Santral Motor İletişim Zamanı, Burhanettin Uludağ

Bileşke Yerleşik Ulnar Sinir Parsiyel İletim Bloğu, Fikret Aysal

Materyal - Metot, Aysun Sosyal

Akut İmmün Demyelinizan Nöropati,  Reha Kuruoğlu

GBS Duyusal Elektrofizyolojik Tanı, Reha Kuruoğlu

Kronik Polinörapati Formları, Zeki Odabaşı

Kennedy Hastalığının Septomları,

Soru Cevap Bölümü

Fasial Sinir Elektrofizyolojisi, Cengiz Tataroğlu

Anal Sfinkter ve Pelvik Taban Emes'si, H.Özden Şener

Pudendal Sinir Motor  İletim Çalışmaları, H.Özden Şener

Solunum Elektrofizyolojisi, Mehmet Demirci

Frenik Sinir İletimi, Mehmet Demirci

Yutma ve Orofaringinal Disfajinin Elektrofizyolojisi, İbrahim Aydoğdu

Pre-Diyabet ve Polinöropati

dm & Nöropati

EEG Çekilme Standartları Polarite ve Montaj, Gülnihal Kutlu

ta-EMG cp-EMG Eş Zamanlı Kayıt

Okulofaringodistal Miyopati

Nöromodülasyon, Bülent Cengiz

Soru Cevap Bölümü

Alt Ekstremite Tuzak Nöropatileri, Önder Us

tatar  Tünel Sendromu (tts)

Elektrofizyoloji, Fikret Bademkıran

Olgu Sunumu, Fikret Bademkıran